Trang chủ

Khối 5

Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010 – 2011 – Phòng thi số 8
Ngày đăng 25/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 503

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

 KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

PHÒNG SỐ 8 - ĐỊA ĐIỂM THI:  PHÒNG 12 KHU B

 

STT

SBD

Họ và tên

Lớp

Điểm

Ghi chú

TV

Toán

      1      

      1      

Hoàng Minh

Ngọc

5H2

3.5

7.5

8.5

 

      2      

      2      

Phạm Thế

Ngọc

5H6

5

3.5

3.5

 

      3      

      3      

Trần Minh

Ngọc

5H6

4

6

7

 

      4      

      4      

Vũ Thị Phương

Ngọc

5H6

3.5

6

7.5

 

      5      

      5      

Trần Hữu

Nghị

5H5

3.5

4

3

 

      6      

      6      

Hoàng Hanh

Nguyên

5H6

4

5.5

8

 

      7      

      7      

Nguyễn Khánh

Nhật

5H4

4

7

9.5

 

      8      

      8      

Phạm Việt

Nhật

5H5

2.5

6

6

 

      9      

      9      

Lê Hà

Nhi

5H6

3.5

7

9.5

 

    10     

    10     

Nguyễn An Tuệ

Nhi

5H1

3.5

6.5

9

 

    11     

    11     

Nguyễn Thị Phương

Nhi

5H1

4

8

9.5

 

    12     

    12     

Trịnh Đan

Nhi

5H3

3

6

7

 

    13     

    13     

Nguyễn Hoàng

Nhung

5H4

3

7

4

 

    14     

    14     

Nguyễn Thùy

Nhung

5H4

3.5

3

2.5

 

    15     

    15     

Nguyễn Đức

Phát

5H5

3

5

8.5

 

    16     

    16     

Nguyễn Bích

Phương

5H5

3.5

5.5

7

 

    17     

    17     

Nguyễn Thị Thu

Phương

5H5

4

6

6.25

 

    18     

    18     

Phan Hà

Phương

5H3

3.5

5

8.75

 

    19     

    19     

Vũ Thị Thanh

Phương

5H5

4

3.5

6

 

    20     

    20     

Đồng Văn

Phượng

5H3

2.5

4.5

2.75

 

    21     

    21     

Quách Đình

Phúc

5H3

3.5

5

5.5

 

 

                                                                                                     Ngày 24 tháng 9 năm 2010