Trang chủ

Khối 5

Kết quả kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm học 2010 – 2011 – Phòng thi số 7
Ngày đăng 25/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 465

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

 KẾT QUẢ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM

PHÒNG SỐ 7 - ĐỊA ĐIỂM THI:  PHÒNG 11 KHU B

 

STT

SBD

Họ và tên

Lớp

Điểm

Ghi chú

TV

Toán

       1        

      1      

Đặng Hồ Nhật

Minh

5H2

4

7

9

 

       2        

      2      

Hoàng Công

Minh

5H3

2.5

7.5

1

 

       3        

      3      

Hoàng Ngọc

Minh

5H4

2.5

5.5

5.5

 

       4        

      4      

Lê Hoàng

Minh

5H2

1

5.5

9.5

 

       5        

      5      

Lê Tuấn

Minh

5H4

3

5.5

6.5

 

       6        

      6      

Nguyễn Hoàng

Minh

5H2

3.5

6

9.5

 

       7        

      7      

Nguyễn Trọng

Minh

5H4

3.5

5.5

8.5

 

       8        

      8      

Phạm Hoàng Nhật

Minh

5H4

4

6

9.5

 

       9        

      9      

Vũ Trọng Tuệ

Minh

5H2

2

4.5

5

 

      10       

    10     

Lê Hà

My

5H2

3.5

6

9

 

      11       

    11     

Trần Hà

My

5H2

3

5.5

5.5

 

      12       

    12     

Trần Vũ Huyền

My

5H6

3.5

6

1.5

 

      13       

    13     

Vũ Ngọc

My

5H5

3.5

5.5

1

 

      14       

    14     

Đặng Hoàng Nhật

Nam

5H5

4.5

5.5

2.5

 

      15       

    15     

Nguyễn Hải

Nam

5H1

4

7

9.5

 

      16       

    16     

Nguyễn Ngọc Phương

Nam

5H2

4

6

9.5

 

      17       

    17     

Nguyễn Thảo

Ngân

5H3

4

6.5

9.5

 

      18       

    18     

Trần Mỹ Kim

Ngân

5H4

5

5

6.25

 

      19       

    19     

Trần Thị Thảo

Ngân

5H3

3.5

8

9.5

 

      20       

    20     

Đào Mĩ

Ngọc

5H1

4

5.5

9.5

 

      21       

    21     

Đặng Ánh

Ngọc

5H5

4

6.5

9

 

 

                                                                                                  Ngày 24 tháng 9 năm 2010