Trang chủ

Khối 5

Lớp 5H4 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 27/08/2012 | 12:00 | Lượt xem: 704

STT

Họ và tên

Chiều cao

Cân nặng

Thị lực

Mắt phải(/10)

Mắt trái(/10)

1 Phạm Phú An 124 27 1 1
2 Phạm Quốc An 128 24 10 10
3 Bùi Phạm Đức Anh 134 29 2 2
4 Hoàng Thị Ngọc Anh 142 34 1 1
5 Nguyễn Đức Anh 117 22 10 10
6 Lê Phương Anh 129 37.5 10 10
7 Vũ Thị Châu Anh 141 40 10 10
8 Nguyễn Tùng Bách 123 27 10 10
9 Nguyễn Linh Chi 137 31 6 7
10 Nguyễn Chí Dũng 123 22 7 7
11 Nguyễn Thùy Dương 144 37 6 6
12 Nguyễn Thị Nhật Hạ 131 29 9 9
13 Vũ Phước Hạnh 127 27 4 6
14 Bùi Khắc Hiệu 125 35 1 1
15 Nguyễn Quang Hùng 142 36 6 7
16 Nguyễn Lê Việt Huy 132 30 1 1
17 Nguyễn Quang Hưng 127 30 7 10
18 Phạm Gia Khiêm 131 39 10 10
19 Nguyễn Đức Minh Khuê 133 31 6 6
20 Trịnh Thùy Linh 127 22 10 10
21 Mang Đức Lợi 126 22 10 10
22 Lê Bình Minh 123 28 10 10
23 Nguyễn Hoàng Nam 126 24 6 10
24 Vũ Minh Ngọc 130 30 10 10
25 Lê Minh  Nhật 137 31 2 3
26 Lê Quang Nhật 139 42 3 3
27 Vũ Minh Phương 135 44 10 10
28 Nguyễn Minh Quân 132 28 2 2
29 Lê Đình Thạch Quang 132 33 9 7
30 Đoàn Trúc Quỳnh 137 31.5 10 10
31 Trần Thị Mĩ Tâm 127 23 3 8
32 Trần Đức Tín 134 37 6 6
33 Ngô Tiến Thành 138 38 9 9
34 Trần Công Thành 131 24 4 5
35 Nguyễn Nhật Trường 129 22 1 1