Trang chủ

Khối 5

Lớp 5H7 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 654

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Nữ Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 Ngô Tuấn Anh 18/8/2004 Nam Ngô Văn Khoát 19/17/93/152 Chợ Hàng Lái xe 0989135642
2 Nguyễn Duy Anh 14/6/2004 Nam Nguyễn Tiến Trung 15 D 46 - ĐQB Công nhân 0936575779
3 Phạm Thị Minh Anh 24/09/2004 Nữ Phạm Đức Cường 31-D35 - ĐQB Lái xe 0936883880
4 Trần Huyền Anh 01/09/2004 Nữ Trần Hùng 14 D 3 - ĐQB Nội trợ 0936724831
5 Phạm Quỳnh Chi 06/11/2004 Nữ Đinh Thị Suốt 15/126 Nam Sơn _ Đằng Giang Công nhân 0945171585
6 Phạm Thùy Dương 02/11/2004 Nữ Phạm Trần Toàn 18 / D13 ĐQB Tự do 0934305839
7 Bùi Minh Đạt 24/012004 Nam Bùi Văn Tiến 10 D 33 - ĐQB Công nhân 0919437319
8 Lý Hải Đường 29/11/2004 Nam Lý Đại Dương 30 D3 - ĐQB Chết 01689612071
9 Nguyễn Thị Thu Hà 02/12/2004 Nữ Đoàn Thị Hường 186 Nguyễn Văn Linh Nội trợ 0313519219
10 Bùi Phan Thái Hoàng 03/12/2004 Nam Bùi Ngọc Long H308 Ngõ 76 Chung cư Cát Bi Kĩ sư 0976337666
11 Ngọ Dương Hùng 09/3/2004 Nam Ngọ Văn Hưng 19 D54 - ĐQB Kĩ sư tàu biển 0979452185
12 Trần Mạnh Hùng 27/01/2004 Nam Trần Nam Anh 35/33 Dư Hàng Kênh Công nhân 0916620620
13 Nguyễn Quang Huy 18/04/2004 Nam Nguyễn Thanh Sơn 18 /D6/cầu thang 3 ĐQB Cn 0904326879
14 Vũ Thế Hưng 09/01/2004 Nam Vũ Văn San 29b Khu Truyền hình - Kênh Dương Công nhân 01684472258
15 Tạ Hoàng Lan 20/09/2004 Nữ Tạ Thắng 11 D 18 - ĐQB ở nhà 0912237788
16 Đoàn Tiến Lộc 16/8/2004 Nam Đoàn Anh Quân 4 D 24 - ĐQB Tự do 0988271689
17 Hoàng Thành Lộc 04/3/2004 Nam Hoàng Đình Tuấn 17b D 1 tầng 5 - ĐQB Lái xe  
18 Nguyễn Phương Mai 24/08/2004 Nữ Nguyễn Minh Hảo 13a /20/Nam Pháp I- Đằng Giang Tự do 0934333089
19 Phạm Ngọc Minh 29/08/2004 Nam Phạm Ngọc Bích 50 / CT3/ D 1 - ĐQB Về hưu 0973312475
20 Nguyễn Thị Thu Ngân 02/10/2004 Nữ Nguyễn Quang Huy 2 D 11 - ĐQB Công nhân 0902098268
21 Nguyễn Phạm Minh Ngọc 15/10/2004 Nữ Nguyễn Huy Hùng 27 D 19 - ĐQB Công nhân 0944687947
22 Nguyễn Thị Bích Ngọc 17/04/2004 Nữ Nguyễn Thị Thoa ngõ 199 Lạch Tray   1698411878
23 Vũ Hoàng Bích Ngọc 19/7/2004 Nữ Vũ Quốc Toản 12 D22- ĐQB Tự do 00244934991808
24 Nguyễn Anh Nhật 31/3/2004 Nam Nguyễn Duy Thắng 18 D 19 gác 3 - ĐQB Tự do 01674372877
25 Vũ Quốc Pháp 10/08/2004 Nam Vũ Văn Minh 8 D 2 - ĐQB Tự do 01656715563
26 Lê Hoàng Phúc 29/06/2004 Nam Lê Huy 69D5-ĐQB Lái xe 0904441936
27 Nguyễn Văn Quang 22/04/2004 Nam Nguyễn Anh Quân 26 D 9 - ĐQB Tự do 0984046148
28 Đỗ Trúc Quỳnh 23/04/2004 Nữ Đỗ Đức Vương 12 Thư Trung - Đằng Lâm Thủy thủ 0934242224
29 Vũ Thu Sang 29/08/2004 Nữ Vũ Duy Khánh 26 Nguyễn Bình Lái xe 0989139816
30 Trần Thái Sơn 14/12/2004 Nam Trần Văn Thụy 712 Thiên Lôi-Vĩnh Niệm-LC Giám đốc 0983076817
31 Vũ Anh Tài 03/12/2004 Nam Vũ Xuân Tân 151 An Đà - Đằng Giang Tự do 0903434975
32 Lê Quang Thành 27/12/2004 Nam Lê Văn Xiêm 110-Anh Dũng-Dương Kinh Công nhân 989403263
33 Vũ Ngọc Thành 16/11/2004 Nam Vũ Văn Toàn 5/D44 ĐQB Công nhân 01647839808
34 Lê Vũ Thanh Thảo 25/07/2004 Nữ   Hùng Cường 4/D13- ĐQB Kĩ sư 0903299954
35 Vũ Minh Thùy 24/09/2004 Nữ Vũ Quốc Thái 46/6/302 Văn Cao Công nhân 0988566718
36 Nguyễn Hoàng Việt 28/04/2004 Nam Nguyễn Phương Đông 23 D5 - ĐQB Kĩ sư 01698662308
37 Trần Quốc Việt 10/10/2004 Nam Trần Quốc Toản 28/1 917/ 254 Văn Cao Công nhân 0936147211
38 Lương Hiển Vinh 01/07/2004 Nam Lương Trác Hoàng 117A Cầu Đất Nhân viên VP 0904111315
39 Nguyễn Thị Nhật Vy 10/10/2004 Nữ Nguyễn Công Hoan 21D25-ĐQB Công nhân 0938829880