Trang chủ

Khối 5

Lớp 5H6 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 619

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Nữ Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 Nguyễn Hùng Anh 27/11/2004 Nam NguyễnThị Huyền Trâm 14D20 Đồng Quốc Bình Buôn bán 904938468
2 Nguyễn Nhật Anh 21/8/2004 Nữ Trần Thị Kim Dung   Nhân viên 984334626
3 Phạm Mai Anh 02/10/2004 Nữ Nguyễn Thị Hồng 64/116 NguyễnBỉnh Khiêm Giáo viên 904625424
4 Phạm Thị Lan Anh 10/05/2004 Nữ Đỗ thị Toán 17 + 18 D44 Đồng Quốc Bình Nội trợ 1263315854
5 Trần Tuấn Anh 16/07/2004 Nữ Trần Thị Diệu Hường 17D11 Đồng Quốc Bình Nội trợ 943771479
6 Trần Thị Vân Anh 19/07/2004 Nữ Nguyễn Thị Vân 292 Lạch Tray - Kênh Dương Buôn bán 916888058
7 Ngô Xuân Hoàng Anh 28/04/2004 Nam Nguyễn Thị Hoàng Hương 3/67 Ngô Gia Tự Giáo viên 936557278
8 Phạm Thị Ngọc Ánh 15/12/2004 Nữ Đinh Thị Tú Ninh 17D42 Đồng Quốc Bình Nội trợ 912821327
9 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 12/10/3004 Nam Nguyễn Thị Quyên   nội trợ 1678835260
10 Lê Thị Kim Chi 14/07/2004 Nữ Nguyễn Thị Hà 14/D 15- Đổng Quốc Bình Công nhân 1262172564
11 Hoàng Thùy Dương 11/02/2004 Nữ Nguyễn Huyền Trang 1D19 Đồng Quốc Bình Tự do 0936283662
12 Phạm Thái Dương 09/09/2004 Nam Đào Thị Xuyến 1D15 Đồng Quốc Bình Tự do 1694578468
13 Đào Mạnh Đức 16/11/2004 Nam Nguyễn Thị Nga Vy 5/51/263 Nam Pháp II Thợ may 1683336081
14 Nguyễn Hương Giang 22/04/2004 Nữ Trần Lan Anh 37/263 Nam Pháp II Nội trợ 948568327
15 Nguyễn Văn Hiến 07/09/2004 Nam Vũ ThịKhánh 4/30/241 Lạch Tray Nội trợ 972576170
16 Nguyễn Đức Huy 19/05/2004 Nam Nguyễn Thị Tính Đông Hải II - Hải An Bô đội 984697640
17 Vũ Thị Ngọc Linh 06/10/204 Nữ Vũ Thị Thúy 2/76/384 Lạch Tray Công nhân 934430297
18 HàTú Linh 02/12/2004 Nữ Phạm Thị Huyền 72/D5-Đổng Quốc Bình Nội trợ 01278374879
19 Đỗ Tuấn Minh 09/01/2004 Nam Đặng Bích Nga 4/88- Cát Bi- Hải An Nhân viên 984875649
20 Nguyễn Hương Trà My 19/10/2004 Nữ Đào Thị Duyên 34c/34/ngõ 149- Đường Trung Thành Điều dưỡng 01239833802
21 Nguyễn Thành Nam 25/05/2004 Nam Vũ Thị Phượng 13A9 Đồng Tâm Kinh doanh 904920674
22 Bùi Minh Nhật 26/07/2004 Nam Phạm Thanh Huệ 20D6 Đồng Quốc Bình Tự do 0943355534
23 Nguyễn Học Mai Phương 02/01/2004 Nữ Nguyễn Thị Nga 26D25 Đồng Quốc Bình Nội trợ 906345866
24 Nguyễn Thế Quang 09/12/2005 Nam Phạm Thị Hiền 7/92/263 Nam Pháp II Nội trợ 1223203486
25 Trần Công Thành 07/01/2004 Nam Nguyễn Thuy 15/D50- ĐQB Công nhân 0936416066
26 Nguyễn Thị Thu Thảo 01/06/2004 Nữ Nguyễn Thị Hạnh 288/193 Văn cao Nội trợ 974130926
27 Vũ Phương Thảo 08/02/2004 Nữ Nguyễn Thị Phương 312 Lạch Tray Nội trợ 0943391638
28 Vũ Thanh Thảo 29/01/2004 Nữ Ngô Thị Gòn 2/76/384 lạch Tray Nhân viên 1678816093
29 Bùi Thu Trang 27/11/2004 Nữ Đào Thị Hai 14D28 Đồng Quốc Bình Nội trợ 1663430609
30 Hà Thị Minh Trang 20/12/2004 Nữ Vũ Thị Minh 68/D5- ĐQB   1672282962
31 Trần Minh Trang 05/08/2004 Nữ Trần Thị Vinh 3D46 Đồng Quốc Bình   1282158686
32 Đoàn Phương Trang 13/11/2004 Nữ Phạm Thu Phương 3/213- Lạch Chay   0936692989
33 Lưu Quốc Trung 14/07/2004 Nam Phạm Thị Minh Tâm 4D4 Đồng Quốc Bình Công nhân 1682811146
34 Nguyễn Thành Trung  23/04/2004 Nam Nguyễn Thị Vân 58/Khu 37 -ĐG   912278726
35 Triệu Quốc Tuyên 11/10/2004 Nam Trần Thị Thu Huyền 3/12/241 Lạch Tray Nội trợ 1293624797
36 Đào Phương Uyên 03/10/2004 Nữ Nguyễn Thị Phương 35a/ngõ 46 Nam Pháp   936825189
37 Hoàng Phong Vân 08/05/2004 Nam Mã Thị Liên 35/263 Nam Pháp II Công nhân 01213381296
38 Nguyễn Tuấn Minh 11/9/2004 Nam Vũ Thị Hạnh Số nhà 20 Ngô Kim Tài -Quán Nam Nội trợ 0962797579