Trang chủ

Khối 5

Lớp 5H5 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 746

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Nữ Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 Lê Quốc Anh 3/3/2004   Lê Tuấn Anh 15/46 Nam Pháp 1/ĐG/NQ Tự do 1216401729
2 Nguyễn Đức Anh 9/10/2004   Nguyễn Đức Nhâm 1/213 Lạch Tray GV ĐHY HP 313736383
3 Nguyễn Tuấn Anh 10/2/2004   Nguyễn Văn Long 51 Nam Pháp 1/Đg/NQ Tự Do 902436276
4 Vũ Nguyễn Ngọc Anh 6/4/2004 Nữ Vũ Anh Tuấn 35 D35 ĐQB/NQ Công Nhân 903433068
5 Nguyễn Xuân Bắc 12/10/2004   Nguyễn Quốc việt D5 Đồng Quốc Bình/NQ Không 1288247722
6 Lê Hà Chi 15/03/2004 Nữ Lê Văn Sức 4 D30 ĐQB/NQ Công nhân 983569565
7 Nguyễn Hữu Hồng Diễm 2/12/2004 Nữ Nguyễn Đức Hoàng 28 dãy 29 gian /37NB/ĐQB cán bộ tòa án 982741028
8 Đỗ Duy Đại 6/8/2004   Đỗ Duy Thành 1 ngách 21 phụ 46 NP1/ ĐG/NQ tự do 1263324227
9 Giang Thành Đức 3/8/2004   giang văn quảng 1B/D66 TT Nam Pháp lái xe 906038923
10 Bùi Hương Giang 6/1/2004 Nữ Bùi Văn Dương 36B Nam Pháp 2 công nhân 905765397
11 Nguyễn Thị Hà Giang 1/1/2005 Nữ Nguyễn Hữu Thành 13 D22 ĐQB công nhân 313736816
12 Nguyễn Trường Giang 25/09/2004   Nguyễn Trường An 340 Lạch Tray/ ĐG/ NQ tự do 906168219
13 Diệp Ngân Hà 11/12/2004 Nữ Diệp A Mạnh 6/72/229 Hàng kênh Công Nhân 313612262
14 Nguyễn Thái Hà 5/10/2004 Nữ Nguyễn Sơn Đông 174 Hào Khê Kĩ sư 313829642
15 Phạm Nguyên Hanh 15/05/2004   Phạm Tiến Dũng 4 D8 ĐQB/NQ nghỉ hưu 978261463
16 Nguyễn Thu Huyền 22/05/2004 Nữ Nguyễn Đức Cường 6/5 phụ 56 nam Pháp 1/ Đg/ NQ tự do 936662123
17 Giang Thị Diệu Hương 8/5/2004 Nữ Giang Anh Hoa 7 Nam Pháp 1/ ĐG/NQ công nhân 906001218
18 Vũ An Khang 25/01/2004   Vũ Mạnh Tùng 73/263 Lạch Tray công nhân 942245828
19 Đoàn Lê Nam Khánh 22/04/2004   Đoàn Văn Chính 5/192 Lạch Tray công nhân 973172681
20 Khổng Phương Liên 12/8/2004 Nữ Khổng Hữu Uy 24/D54 ĐQB/NQ công nhân 1266548742
21 Hồ Thùy Linh 30/09/2004 Nữ Hồ Công Trinh 48/229 Hàng Kênh công nhân 906088629
22 Lee Phương Linh 4/8/2004 Nữ LeeQuan Wei 18/56 Nam Pháp 1/ĐG kinh doanh 12634282164
23 Ngô Thị Thùy Linh 3/3/2004 Nữ Ngô Gia Phúc 10 D26 ĐQB nghỉ hưu 1222396571
24 Nguyễn Phương Linh 10/10/2004 Nữ Nguyễn Dương Dũng 31 D54 ĐQB/NQ tự do 936425089
25 Vũ Khánh Linh 19/01/2004 Nữ Vũ Văn Phú 3/2/83 Nguyễn Bình/ĐQB tự do 313736007
26 Trần Ngọc Minh 9/11/2004 Nữ Trần Văn Trường 26 D21 DQQB thợ may 1649444086
27 Ngô Thị Thảo Minh 20/5/2004 Nữ Nguyễn Thị Cúc 7/919 đường Thiên Lôi Tự do 313613644
28 Nguyễn Hiếu Nghĩa 2/9/2004   Nguyễn Việt Cương 21 D5 ĐQB tự do 946924288
29 Bùi Vũ Bảo Ngọc 4/5/2004 Nữ Bùi Anh Khoa 6/83 ĐQB CN 313829681
30 Nguyễn Bích Ngọc 3/7/2004 Nữ Nguyễn Hải Cường 18/4A/28 ĐQB kĩ sư 313736398
31 Lã Hương Nguyên 11/6/2004 Nữ Lã Thanh Bình 6 D78 Nam Pháp 1 công nhân 903235070
32 Tô Đình Phong 12/9/2004   Tô Mạnh Hùng 5/3 D50 ĐQB tự do 947597229
33 Trần Đức Phương 3/11/2004 Nữ Trần Văn Nam 6/29/46 NAm Pháp 1 công nhân 936424689
34 Vũ Thị Thúy Phương 21/12/2004 Nữ Vũ Quôc Văn Ngõ 473 Đông Hải 2, Hải An bộ đội 313735796
35 Trần Ngọc Minh Thắng 20/09/2004   Trần Văn Quân 505 Khu A chung cư Vĩnh Niệm công nhân 986563279
36 Lê Ngọc Trang 17/10/2004 Nữ Trần Thị Ngọc Hằng Tổ 7 khu An Khê Đằng Lâm-Hải An tự do 948418181
37 Đặng Trần Cẩm Tú 24/07/2004 Nữ Đặng Mạnh Cường 20 Nguyễn Bình ĐQB kinh doanh 913515668
38 Nguyễn Hoàng Tùng 31/12/2004   Nguyễn Ngọc Khanh 4/456 Lạch tray kĩ sư 965678968
39 Nguyễn Văn Vũ 9/8/2004   Nguyễn Văn Long 38B Nam Pháp 1 lái xe 1693995222
40 Đỗ Nguyễn Như Ý 7/4/2004 Nữ Đỗ Đức Tiệp 102 Khu B chung cư Vĩnh Niệm lái xe 904263379
41 Bùi Mai Phương 3/11/2004 Nữ Bùi Thế Anh 17A/16/29/139 ngô Gia Tự Giáo viên 973318628