Trang chủ

Khối 5

Lớp 5H3 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 672

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Nữ Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 Nguyễn Hải An 07/09/2004 Nữ Nguyễn Đình Vĩnh Trung Số 3/2c Nguyễn Bình Hải quan 0989092193
2 Hồ Hiếu Thảo An 21/12/2004 Nữ Hồ Hải Hà 33D78 nam Pháp 1- ĐG-  NQ   912982187
3 Bùi Phương Anh 06/03/2004 Nữ Bùi Văn Huỳnh 3 D18- ĐQB Nhân viên 0904240820
4 Nguyễn Ngọc Phương Anh 26/04/2004 Nữ Nguyễn Duy Trình 117 Nguyễn Bình- ĐQB Bộ đội 912193779
5 Lương  Hà Chi 19/10/2004 Nữ Lương Thanh Hải 68/263- Lạch Chay Tự do  
6 Phạm Linh Đan 06/09/2004 Nữ Phạm Văn Lâm 66 lô 4 Quán Nam CN 0904267388
7 Đoàn Việt Dũng 06/02/2004 Nam Đoàn Trọng Thành 2 TT Thuỷ Sản - ĐQB CN 0946580058
8 Bùi Tiến Dũng 10/10/2004 Nam Bùi Việt Cường 2/12 Kênh Dương CN 01227239279
9 Đặng Hà Duyên 05/04/2004 Nữ Đặng Công Xưởng  243 Lạch Chay Giảng viên 903417305
10 Trần Phạm Quang Dương 26/03/2004 Nam Trần Quang Hiến 2/273/292 Lạch tray CB 0988565867
11 Bùi Thái Gia 8/6/2004 Nam Bùi Năng Lợi 33/384 lạch Tray, ĐG- NQ Công an 1233886788
12 Phạm Hương Giang 17/11/2004 Nữ Phạm Văn Thụ 27Nguyễn Thị Thuận ,Cát Bi, HAn Tự do 0903222589
13 Nguyễn Thanh Hiền 09/01/2004 Nữ Nguyễn Tiến Hoạt 6/26/292 Lạch TrayKênh Dương- LC CN 902165924
14 Đỗ Huy Hoàng 15/09/2004 Nam Đỗ Văn Mạnh 3/31/46 Đằng Giang MTV điện lực 943128088
15 Vũ Đức Hùng 01/03/2004 Nam Vũ Đức An 3 D7 ĐQB CN 912185527
16 Vũ Việt Hưng 18/10/2004 Nam Vũ Anh Tuyết 22 T3 Xóm Trung ĐG CN 904580772
17 Nguyễn Thị Mai Hương 16/12/2004 Nữ Nguyễn Đức Hoà 8/274 Văn Cao- Đằng Lâm Kinh doanh 983888566
18 Đặng Quang Huy 09/07/2004 Nam Đặng Quang Phúc 48 Nguyễn Bình ,ĐQB Thuyền viên 0977096505
19 Phạm Huy Khánh 02/09/2004 Nam Phạm Huy Tuấn 46 tổ 25 Vĩnh Niệm Lê Chân LĐ tự do 917515468
20 Trần Mạnh Kiên 28/03/2004 Nam Trần Mạnh Tường 38/32/83 Phú Xá- Đông hải 1. H.An công nhân 904155078
21 Đinh Hiểu Linh 22/04/2004 Nữ Đinh Hữu Thịnh 12D12- ĐQb GV 906192292
22 Lê Khánh Linh 23/08/2004 Nữ Lê Hoàng Dũng 307/193 văn cao CN 974648886
23 Trần Thuỳ Linh 13/07/2004 Nữ Trần Văn Tấn 3/201 Lạch Tray Thủy thủ  
24 Bùi Bích Linh 19/08/2004 Nữ Bùi Duy Thành 23/51Xóm 2 Nam Pháp. ĐG Kinh doanh 946723589
25 Phạm Bảo Long 15/11/2004 Nam Phạm Văn Cương Số 68-NBK NQ Tự do 1289225667
26 Nguyễn Công Luận 18/05/2004 Nam Nguyễn Văn Luỹ  38C tổ 3 xóm trung Văn Cao. ĐG M trường T.sản 914510312
27 Phạm Thị Ngọc My 30/09/2004 Nữ Phạm Đức Ngọc 8 Đ50- ĐQB CT BĐ AT HH 934642555
28 Đỗ Đức Nam 08/03/2004 Nam Đỗ Hải Bằng 5/19/384 Lạch Tray. NQ Bộ đội 966898304
29 Bùi Quốc Phú 10/12/2004 Nam Bùi Hữu Cường 11/18 Cống Kiều Sơn- ĐL ở nhà 904443241
30 Bùi Vũ Phương 05/10/2004 Nam Bùi Mai Ngọc 27/17/46 lạch Tray- LC CN  
31 Nguyễn Ngân Phương 13/05/2004 Nữ Nguyễn Hồng Quân 223 Ngô Gia Tự. ĐL   903266807
32 Nguyễn Đình Minh Quang 18/05/2004 Nam Nguyễn Đình Thiện 2/20B Thư Trung 2 Đằng lâm. H.An Kĩ sư xây dựng 913561455
33 Vũ Minh Tân 19/12/2004 Nam Vũ Giang Biên 33 D33- ĐQB ở nhà  
34 Nguyễn Duy Thành 06/11/2004 Nam Nguyễn Duy Lương Số 3/224 An Đà- ĐG Lái xe 91083487
35 Vũ Tuấn Thành 08/06/2004 Nam Vũ Tuấn Anh Số 5 /231 Văn Cao CN 913311259
36 Phạm Thuỳ Trang 25/09/2004 Nữ Phạm Bá Khôi 9/59/292 Lạch Tray CN 913538248
37 Trần Thuỳ Trang 25/08/2004 Nữ Trần Văn Thắng 16/98 văn Cao - Đằng Giang CB 936396879
38 Đỗ Minh Tuấn 16/01/2004 Nam Đỗ Văn Minh 41/512 Nguyễn văn Linh - Lê Chân GV 904146088
39 Phạm Mạnh Tuấn 19/11/2004 Nam Phạm Văn Đoàn 3/15/100 Nguyễn Bỉnh Khiêm-ĐG 12272889063
40 Nguyễn Diệu Vy 08/09/2004 Nữ Nguyễn Văn Cường 26A9 Đồng Tâm CN 904038038
41 Trần Hạnh Vy 18/01/2004 Nữ Trần Văn Tú 1/55 Lô 2 Quán Nam CN 937855858
42 Nguyễn Đức Toàn 08/11/2004 Nam Nguyễn Mạnh Tiếp 17DD76 Nam Pháp 1 Đằng Giang Nhân viên 983686155