Trang chủ

Khối 4

Danh sách học sinh lớp 4D1 – Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 620

STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ
1 Đặng Lê Tuấn Anh 4D1  
2 Hoàng Ngọc Anh 4D1  
3 Lê Đức Anh 4D1  
4 Nguyễn Ngọc Anh 4D1  
5 Vũ Ngọc Bảo 4D1  
6 Đoàn Tiến Dũng 4D1  
7 Lương Ngọc Dũng 4D1  
8 Trần Hoàng Dũng 4D1  
9 Phạm Tiến Đạt 4D1  
10 Lê Anh Đức 4D1  
11 Phạm Trung  Hiếu 4D1  
12 Trần Bá Hoàn 4D1  
13 Hoàng Quang Huy 4D1  
14 Phạm Xuân Huy 4D1  
15 Trần Quang Huy 4D1  
16 Phạm Duy Khánh 4D1  
17 Bùi Trung Kiên 4D1  
18 Vũ Doãn Tuấn Kiệt 4D1  
19 Bùi Kiến Linh 4D1  
20 Phan Ngọc  Linh 4D1  
21 Vũ Tống Khánh  Linh 4D1  
22 Nguyễn Hải Long 4D1  
23 Dương Đại Nghĩa 4D1  
24 Nguyễn Gia  Phát 4D1  
25 Trần Hà Phương 4D1  
26 Nguyễn Thị Bích Phượng 4D1  
27 Đoàn Thế  Quý 4D1  
28 Trịnh Lam Sa 4D1  
29 Tôn Đức Tài 4D1  
30 Đỗ Đức Thắng 4D1  
31 Vũ Thị Phương Thảo 4D1  
32 Nguyễn Phương Thùy 4D1  
33 Hoàng Anh Tuấn 4D1  
34 Trần Bùi Sơn Tùng 4D1  
35 Nguyễn Minh  Trang 4D1  
36 Trần Thị Thùy Trang 4D1  
37 Đặng Trần Việt 4D1