Trang chủ

Khối 4

Danh sách học sinh lớp 4D6
Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 425

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
DANH SÁCH LỚP 4D6 - NĂM HỌC 2011 - 2012
GV: Phạm Thị Phương - PHÒNG 24 KHU B

STT

Họ và tên

Ghi chú

1 Đào Mạnh An  
2 Phạm Thị Ngọc Anh  
3 Nguyễn Hải Anh  
4 Nguyễn Ngọc Ánh  
5 Vũ Cao Trọng Bách  
6 Nguyễn Văn Bình  
7 Thân Đức Đạt  
8 Phan Minh Đức  
9 Nguyễn Bình Dương  
10 Lô Hồng Dương  
11 Lương Công Khánh Duy  
12 Phạm Đăng Duy  
13 Đặng Phương Hải  
14 Vũ Quang Hân  
15 Nguyễn Thu  Hiền  
16 Nguyễn Thế Hiếu  
17 Nguyễn Trung Hiếu  
18 Đinh Duy Hiếu  
19 Nguyễn Duy Hiếu  
20 Vũ Tuấn Hoàng  
21 Trần Phạm Quang Hưng  
22 Trần Nam Khánh  
23 Nguyễn Bá Huy Khánh  
24 Phùng Thị Trà My  
25 Phạm Thị Thu Ngân  
26 Phạm Tuấn Nghĩa  
27 Chu Tuấn Ngọc  
28 Nguyễn Minh Ngọc  
29 Võ Khôi Thành Sơn  
30 Đinh Thị Phương Thảo  
31 Trần Thị Hà  Trang  
32 Nguyễn Huyền Trang  
33 Đồng Xuân Tùng  
34 Lê Hoàng  
35 Phan Viết  
Ngày 10 tháng 9 năm 2011
HIỆU TRƯỞNG