Trang chủ

Khối 4

Danh sách học sinh lớp 4D3
Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 710

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
DANH SÁCH LỚP 4D3 - NĂM HỌC 2011 - 2012
GV: Nguyễn Minh Tú - PHÒNG 3 KHU B

STT

Họ và tên

Ghi chú

1 Đỗ Đức Anh  
2 Dương Hoàng Việt Anh  
3 Ngô Vũ Phương Anh  
4 Nguyễn Phương Anh  
5 Trần Phương Anh  
6 Lê Hoàng Ngọc Bích  
7 Đoàn Như Duy  
8 Bùi Khánh Duy  
9 Triệu Đình Duy  
10 Đỗ Lê  Giang  
11 Nguyễn Thị Hương Giang  
12 Mang Đức Hiệp  
13 Lê Minh Hiếu  
14 Nguyễn Việt Hoàng  
15 Hoàng Mạnh Kiên  
16 Nguyễn Đức Lộc  
17 Nguyễn Hồng Liên  
18 Bùi Đức Long  
19 Đào Sương Mai  
20 Đỗ Hải Minh  
21 Vũ Nhật Minh  
22 Trương Hải Nam  
23 Vũ Phương Nguyên  
24 Đỗ Trang Nhung  
25 Phạm Trang Nhung  
26 Nguyễn Thu Phương  
27 Bùi Thúy Quỳnh  
28 Ngô Ngọc Tân  
29 Dương Phạm Đức Tài  
30 Vũ Hoài  Thương  
31 Trần Phương Thảo  
32 Nguyễn Nhật  Trường  
33 Vũ Anh Tuấn  
34 Trần Thị Tố Uyên  
Ngày 10 tháng 9 năm 2011
HIỆU TRƯỞNG