Trang chủ

Khối 4

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 4D4 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 616

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 4D4 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán T.A Khoa
học
LS
ĐL
ĐT ĐH Đọc Viết TV
1 121 Vũ Phương Anh 5 5 10 8.75 9 9 9.5 10 10  
2 122 Vũ Trọng  Bách 5 4 9 6 8 6.5 6.75 7 8  
3 123 Phạm Thái Bảo 5 4.5 9.5 9.5 10 10 7.5 9 10  
4 124 Nguyễn Quang  Bình 5 4.5 9.5 9 9 8.75 8 9 9  
5 125 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 5 4.5 9.5 9.5 10 9.5 8.5 10 10  
6 126 Trần Mạnh  Dũng 5 4.5 9.5 8 9 7.5 8 9 9  
7 127 Lê Thành Đạt 4 5 9 4.75 6 5 5.25 7 7  
8 128 Phan Thu 5 5 10 9 10 9 9 10 9  
9 129 Phan Thanh Hải 5 5 10 8 9 8.5 5.5 9 9  
10 130 Nguyễn Minh Hằng 5 5 10 9 10 9.25 7 9 9  
11 131 Bùi Trọng Hiếu 4 4.5 8.5 8 8 7 7 9 9  
12 132 Phan Dương Huy Hiếu 5 5 10 9 10 9 8.25 9 10  
13 133 Vũ Minh Hiếu 5 4 9 7 8 8 6.25 9 8  
14 134 Nguyễn Huy  Hoàng 5 3.5 8.5 7 8 9.5 7.25 9 10  
15 135 Vũ Tiến  Hoàng 4 4.5 8.5 8.5 9 8.5 7.5 9 8  
16 136 Đặng Nhật Hoàng 5 4.5 9.5 8.5 9 8 8.75 9 9  
17 137 Khổng Đức Huy 5 5 10 9 10 8.5 5 9 9  
18 138 Vũ Quang Huy 5 4 9 9.5 9 7 9 9 8  
19 139 Lưu Thị Khánh Huyền 4 4.5 8.5 8 8 7.5 6.5 9 9  
20 140 Bùi Thanh Hương 5 4 9 9 9 6 6 9 8  
21 141 Lưu Thị Khánh Hương 5 4.5 9.5 9 9 7 5.75 9 10  
22 142 Nguyễn Khánh Linh 5 5 10 9 10 9 6.75 9 9  
23 143 Phạm Thành Long 4 4 8 8 8 7.5 6.25 9 9  
24 144 Bùi Quang Minh 4 4.5 8.5 7.5 8 7 4.75 9 9  
25 145   Minh 5 4 9 8 9 9.5 5 9 9  
26 146 Trần Vũ Tiến Minh 5 5 10 9 10 9 9 9 9  
27 147 Vũ Hà My 5 5 10 8.75 9 6.5 7.5 9 8  
28 148 Nguyễn Minh Ngọc 4 4.5 8.5 9 9 9.5 7.75 9 9  
29 149 Vũ Khánh Nguyên 4 4 8 8 8 5.75 6 8 7  
30 150 Nguyễn Thị Ngọc Ninh 5 4 9 8 9 6.5 5 8 9  
31 151 Trần Lương Ngọc Oanh 5 5 10 8.75 9 8 5.5 9 9  
32 152 Nguyễn Đức Phong 5 4 9 9 9 7 9.25 9 9  
33 153 Phạm Thu  Phương 4 4.5 8.5 9 9 7.25 8.75 9 9  
34 154 Trương Mai Phương 5 5 10 8.75 9 9.25 6.5 9 9  
35 155 Nguyễn Pham Thanh Tâm 5 4.5 9.5 9 9 9.5 6.75 9 9  
36 156 Bùi Thị Bích Thủy 5 5 10 8.5 9 6.5 8 9 9  
37 157 Nguyễn Đặng Bảo Trân 5 4.5 9.5 8.75 9 7 6.5 10 9  
38 158 Phạm Yến Vi 5 3.5 8.5 7.75 8 6 7.25 9 9  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 24 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện