Trang chủ

Khối 4

Kết quả kiểm tra giữa kì II - Lớp 4D6 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 31/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 414

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đọc tiếng

Đọc hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Nguyễn Hùng Anh 4.5 5 9.5 8.5 9 9.75  
2 Nguyễn Nhật Anh 5 5 10 10 10 10  
3 Phạm Mai Anh 5 4.5 9.5 8.75 9 10  
4 Phạm Thị Lan Anh 4 3.5 7.5 6.5 7 8.5  
5 Trần Tuấn Anh 3 4 7 5 6 7.5  
6 Trần Thị Vân Anh 5 4.5 9.5 7.5 8 9.5  
7 Ngô Xuân Hoàng Anh 5 4.5 9.5 8.25 9 9.5  
8 Phạm Thị Ngọc Ánh 4 3.5 7.5 7.5 7 8.5  
9 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 3.5 3.5 7 6.5 7 8  
10 Lê Thị Kim Chi 4.5 4 8.5 8 8 9.75  
11 Hoàng Thùy Dương 5 4 9 7.5 8 8  
12 Phạm Thái Dương 4 3 7 8.5 8 9.5  
13 Đào Mạnh Đức 5 4.5 9.5 9 9 9.75  
14 Nguyễn Hương Giang 5 4.5 9.5 8.5 9 10  
15 Phạm Thị Thu 5 4.5 9.5 8 9 9.5  
16 Nguyễn Văn Hiến 4.5 5 9.5 9 9 9.5  
17 Nguyễn Đức Huy 4 3.5 7.5 7 7 7.5  
18 Vũ Thị Ngọc Linh 5 3.5 8.5 8 8 9.75  
19 Hà Tú Linh 5 4 9 10 9 10  
20 Đỗ Tuấn Minh 4.5 4.5 9 8 8 9  
21 Nguyễn Hương Trà My 5 4.5 9.5 9.5 9 9  
22 Nguyễn Thành Nam 4 4 8 8 8 10  
23 Bùi Minh Nhật 4 3.5 7.5 7 7 8.5  
24 Nguyễn Học Mai Phương 5 4.5 9.5 8.5 9 10  
25 Nguyễn Thế Quang 4 3 7 6.75 7 8.5  
26 Trần Công Thành 4.5 4.5 9 8.5 8 9.5  
27 Nguyễn Thị Thu Thảo 5 5 10 8 9 9.5  
28 Vũ Phương Thảo 5 4.5 9.5 9.25 9 10  
29 Vũ Thanh Thảo 4.5 4.5 9 9 9 9.75  
30 Đoàn Thu  Trang 5 5 10 8 9 9  
31 Bùi Thu  Trang 4 4 8 7 8 7.75  
32 Hà Thị Minh Trang 4 4 8 8 8 8.5  
33 Trần Minh  Trang 5 4.5 9.5 8.25 9 10  
34 Đoàn Phương Trang 5 4.5 9.5 8 9 9  
35 Lưu Quốc  Trung 4.5 3.5 8 8 8 8  
36 Nguyễn Thành Trung  5 4.5 9.5 8.25 9 10  
37 Triệu Quốc  Tuyên 4.5 4.5 9 9 9 10  
38 Đào Phương Uyên 5 4.5 9.5 9 9 10  
39 Hoàng Phong  Vân 4.5 3.5 8 7.5 8 9.5