Trang chủ

Khối 4

Kết quả kiểm tra giữa kì II - Lớp 4D1 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 31/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 436

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đọc tiếng

Đọc hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Nguyễn Thị Thái An 5 5 10 9 9 10  
2 Đào Đức Anh 5 5 10 9 9 10  
3 Đỗ Phương Anh 5 5 10 9 9 9.5  
4 Bùi Đức Hồng Anh 5 5 10 9.5 10 10  
5 Lê Quỳnh Anh 5 5 10 10 10 10  
6 Trần Quốc Anh 5 5 10 8.5 9 10  
7 Võ Đức Anh 5 5 10 8 9 10  
8 Bùi Trần Tuấn Dũng 5 5 10 9 9 10  
9 Bùi Hữu Đức 5 5 10 8 9 9  
10 Tạ Trung Đức 5 4.5 9 9 9 9  
11 Trần Phương Tiến Đức 5 5 10 9 9 10  
12 Nguyễn Ngọc 5 5 10 9 9 9  
13 Nguyễn Thị Thanh Hải 5 5 10 8 9 9.5  
14 Nguyễn Thanh Hòa 5 5 10 9 9 10  
15 Trần Khánh Huyền 5 5 10 9 9 10  
16 Phạm Trung Kiên 5 4.5 9 8.5 9 9  
17 Đồng Khánh Linh 4 4 8 8 8 9  
18 Đoàn Hồng Khánh Linh 5 5 10 9.5 10 10  
19 Phạm Tố Linh 5 5 10 9 9 10  
20 Phạm Trần Phương Linh 5 5 10 9 9 10  
21 Bùi Tuấn Minh 5 4.5 9.5 9 9 9.5  
22 Trần Hà My 5 5 10 9 9 9.5  
23 Vũ Thị Trà My 5 5 10 9.5 10 10  
24 Trần Thùy Trang Nhi 5 5 10 9 9 10  
25 Nguyễn Hồng Phong 5 5 10 9 9 10  
26 Lê Công Phú 4 3.5 7.5 7 7 9  
27 Nguyễn Ngọc Hà Phương 5 5 10 9 9 10  
28 Nguyễn Thị Quỳnh Phương 5 5 10 9 9 10  
29 Đỗ Thục Quyên 5 5 10 9 9 9  
30 Nguyễn Huy Thắng 5 5 10 9 9 9.5  
31 Hà Thị Thanh Thảo 4.5 4 8 8 8 9  
32 Lê Phương Thảo 5 5 10 9 9 10  
33 Hà Thị Thanh Thủy 4 4 8 7.5 8 8  
34 Dương Anh Thư 5 5 10 9 9 10  
35 Đào Quỳnh Trang 5 5 10 9 9 10  
36 Hoàng Hà Trang 5 5 10 9 9 9.5  
37 Nguyễn Đức Trí 5 5 10 9 9 10  
38 Nguyễn Anh 4 4 8 7 8 10  
39 Hoàng Anh Tuấn 5 4.5 9.5 8.5 9 10  
40 Phạm Thu Hải Yến 5 5 10 9.5 10 9  
41 Nguyễn Hải Long 5 5 10 9 9 10