Trang chủ

Khối 4

Lớp 4D4 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 01/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 599

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỢT 1

ĐỢT 2

THỊ LỰC

Chiều cao

Cân nặng

Chiều cao

Cân nặng

      1        

Nguyễn Quỳnh

Anh

126

23.5

10

10

 

      2        

Phạm Trần Thảo

Anh

122

25.5

9

9

 

      3        

Hoàng Việt

Ánh

111

18.5

10

10

 

      4        

Phạm Ngọc

Ánh

119

24

10

10

 

      5        

Phạm Mạnh

Cường

117

23.5

10

10

 

      6        

Nguyễn Thị Mai

Chi

119

25

10

10

 

      7        

Nguyễn Thị Ngọc

Giang

113

22

8

8

 

      8        

Nguyễn Trường

Giang

107

18

9

9

 

      9        

Hoàng Thị Mỹ

Hạnh

113

22

10

10

 

   10        

Bùi Bích

Hoa

121

22

10

10

 

   11        

Nguyễn Quang

Huy

123

24.5

10

10

 

   12        

Nguyễn Khánh

Huyền

110

17

9

9

 

   13        

Trần Quỳnh

Hương

109

18

8

8

 

   14        

Nguyễn Ngọc

Khoa

116

22

8

8

 

   15        

Hoàng Trung

Kiên

125

36

10

10

 

   16        

Trần Huyền Diệu

Linh

122

22

10

10

 

   17        

Trần Mai

Linh

110

18

10

10

 

   18        

Nguyễn Ngọc

Mai

120

25

10

10

 

   19        

Bùi Đức

Mạnh(A)

112

19

10

10

 

   20        

Bùi Đức

Mạnh(B)

110

16

7

7

 

   21        

Phạm Anh

Minh

113

23

10

10

 

   22        

Phạm Gia

Minh

125

27

10

10

 

   23        

Phạm Bá

Nam

110

20

10

10

 

   24        

Phùng Phạm Hải

Nam

103

14

10

10

 

   25        

Trần Phương

Nam

123

19

10

10

 

   26        

Lê Ngọc Thu

Ngân

115

19

10

10

 

   27        

Nguyễn Thị Ánh

Ngọc

117

20

10

10

 

   28        

Vũ Phương

Thảo

116

20

9

9

 

   29        

Nguyễn Thị Minh

Thúy

123

26

9

9

 

   30        

Nguyễn Thị Thanh

Trúc

116

19

10

10

 

   31        

Nguyễn Đình

Tuấn

114

19

10

10

 

   32        

Nguyễn Thị Thùy

Vân

113

17

8

8

 

   33        

Phạm Thị Hồng

Vân

119

26

10

10

 

   34        

Ngô Thế

Vinh

114

26.5

10

10

 

   35        

Lưu Hoàng

Việt

114

18

10

10

 

   36        

Nguyễn Thị Hoài

Xuân

120

24

10

10

 

   37        

Nguyễn Quỳnh

Anh

126

23.5

10

10

 

   38        

Phạm Trần Thảo

Anh

122

25.5

9

9

 

   39        

Hoàng Việt

Ánh

111

18.5

10

10

 

   40        

Phạm Ngọc

Ánh

119

24

10

10