Trang chủ

Khối 4

Lớp 4D1 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 01/10/2012 | 12:00 | Lượt xem: 686

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỢT 1

ĐỢT 2

THỊ LỰC

Chiều cao

Cân nặng

Chiều cao

Cân nặng

      1        

Đỗ Ngọc

Anh

126

23.5

10

10

 

      2        

Đỗ Trung

Anh

122

25.5

9

9

 

      3        

Ngô Thị Minh

Anh

111

18.5

10

10

 

      4        

Ng Diễm Quỳnh

Anh

119

24

10

10

 

      5        

Nguyễn Hoàng

Anh

117

23.5

10

10

 

      6        

Nguyễn Thị Phương

Anh

119

25

10

10

 

      7        

Nguyễn Minh

Anh

113

22

8

8

 

      8        

Nguyễn Minh

Châu

107

18

9

9

 

      9        

Nguyễn Phúc Tô

Châu

113

22

10

10

 

   10        

Đinh Hữu

Dũng

121

22

10

10

 

   11        

Phạm Thùy

Dương

123

24.5

10

10

 

   12        

Phạm Khánh

Duy

110

17

9

9

 

   13        

Trần Lê Hải

Đăng

109

18

8

8

 

   14        

Trương Hùng Minh

Đức

116

22

8

8

 

   15        

Đoàn Trung

Hiếu

125

36

10

10

 

   16        

Bùi Quốc

Hưng

122

22

10

10

 

   17        

Lê Phúc

Hưng

110

18

10

10

 

   18        

Mạc Đình Thái

Hưng

120

25

10

10

 

   19        

Trương Thị Mai

Hương

112

19

10

10

 

   20        

Nguyễn Gia

Khánh

110

16

7

7

 

   21        

Quách Tuấn

Kiệt

113

23

10

10

 

   22        

Đoàn Ngọc

Long

125

27

10

10

 

   23        

Vũ Ngọc Hà

Minh

110

20

10

10

 

   24        

Vũ Trà

My

103

14

10

10

 

   25        

Tống Trang

Ngân

123

19

10

10

 

   26        

Hoàng Hải

Nhi

115

19

10

10

 

   27        

Đỗ Kim

Phúc

117

20

10

10

 

   28        

Trần Minh

Quân

116

20

9

9

 

   29        

Phạm Đức

Thành

123

26

9

9

 

   30        

Nguyễn Trung

Thành

116

19

10

10

 

   31        

Nguyễn Phúc

Thịnh

114

19

10

10

 

   32        

Phạm Minh

Tiến

113

17

8

8

 

   33        

Mai Thanh

Trà

119

26

10

10

 

   34        

Nguyễn Thị Thùy

Trang

114

26.5

10

10

 

   35        

Nguyễn Sơn

Tùng

114

18

10

10

 

   36        

Trần Minh

Tùng

120

24

10

10

 

   37        

Cao Hàn

Việt

126

23.5

10

10

 

   38        

Đỗ Ngọc

Anh

122

25.5

9

9

 

   39        

Đỗ Trung

Anh

111

18.5

10

10

 

   40        

Ngô Thị Minh

Anh

119

24

10

10