Trang chủ

Khối 3

Danh sách lớp 3C4, năm học 2012 - 2013
Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 562

GV chủ nhiệm: Vũ Thị Sao
STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ
1 Lê Đức Anh  
2 Nguyễn Trịnh Duy Anh  
3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh  
4 Uông Thị Thùy Dung  
5 Ngô Đức Duy  
6 Hoàng Văn Đạt  
7 Lê Huỳnh Đức  
8 Nguyễn Trường Đức  
9 Vũ Trung Đức  
10 Nguyễn Thanh Hằng  
11 Lại Thị Hồng Hạnh  
12 Phạm Minh Hiền  
13 Đào Nhật Hiếu  
14 Phạm Nguyễn Thế Hiếu  
15 Nguyễn Huy Hoàng  
16 Nguyễn Trung Kiên  
17 Hoàng Thị Thùy Linh  
18 Nguyễn Thị Ngọc Linh  
19 Phùng Khánh Linh  
20 Nguyễn Duy Long  
21 Nguyễn Nhật Minh  
22 Đàm Văn Nam  
23 Nguyễn Ngọc Thành Nam  
24 Trần Đức Nghĩa  
25 Nguyễn Đoàn  Yến Nhi  
26 Nguyễn Thị Hà Phương  
27 Vũ Minh Quang  
28 Vũ Thế Quyền  
29 Nguyễn Thanh Thảo  
30 Đoàn Đắc Thiên  
31 Nguyễn Anh Thư  
32 Vũ Cẩm  
33 Lê Hoàng  
34 Lê Hà Vy