Trang chủ

Khối 3

Danh sách học sinh lớp 3C4
Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 508

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
DANH SÁCH LỚP 3C4 - NĂM HỌC 2011 - 2012
GV: Vũ Thị Sao - PHÒNG 16 KHU C

STT

Họ và tên

Ghi chú

1 Nguyễn Quỳnh Anh  
2 Phạm Trần Thảo Anh  
3 Hoàng Việt Ánh  
4 Phạm Ngọc Ánh  
5 Phạm Mạnh Cường  
6 Nguyễn Thị Mai Chi  
7 Nguyễn Thị Ngọc Giang  
8 Nguyễn Trường Giang  
9 Hoàng Thị Mỹ Hạnh  
10 Bùi Bích Hoa  
11 Nguyễn Quang Huy  
12 Nguyễn Khánh Huyền  
13 Trần Quỳnh Hương  
14 Nguyễn Ngọc Khoa  
15 Hoàng Trung Kiên  
16 Trần Huyền Diệu Linh  
17 Trần Mai Linh  
18 Nguyễn Ngọc Mai  
19 Bùi Đức Mạnh(A)  
20 Bùi Đức Mạnh(B)  
21 Phạm Anh Minh  
22 Phạm Gia Minh  
23 Phạm Bá Nam  
24 Phùng Phạm Hải Nam  
25 Trần Phương Nam  
26 Lê Ngọc Thu Ngân  
27 Nguyễn Thị Ánh Ngọc  
28 Vũ Phương  Thảo  
29 Nguyễn Thị Minh Thúy  
30 Nguyễn Thị Thanh Trúc  
31 Nguyễn Đình Tuấn  
32 Nguyễn Thị Thùy Vân  
33 Phạm Thị Hồng Vân  
34 Ngô Thế Vinh  
35 Lưu Hoàng Việt  
36 Nguyễn Thị Hoài Xuân  
Ngày 10 tháng 9 năm 2011
HIỆU TRƯỞNG