Trang chủ

Khối 3

Danh sách học sinh lớp 3C3
Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 469

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
DANH SÁCH LỚP 3C3 - NĂM HỌC 2011 - 2012
GV: Phạm Thị Hà - PHÒNG 15 KHU C

STT

Họ và tên

Ghi chú

1 Đặng Thảo Anh  
2 Nguyễn Đức Anh  
3 Nguyễn Thị Phương Anh  
4 Nguyễn Việt Anh  
5 Phạm Lê Hồng Ân  
6 Nguyễn Thiên Bảo  
7 Nguyễn Ngọc Hải Châu  
8 Trần Minh Châu  
9 Vũ Đức Chiến  
10 Hoàng Anh Dũng  
11 Trần Hoàng  Dương  
12 Đặng Hương Giang  
13 Phạm Thanh Giang  
14 Trần Thị Vân  
15 Hoàng Nguyệt  Hạ  
16 Quách Huy Hoàng  
17 Đàm Vĩnh Hưng  
18 Phạm Việt Hưng  
19 Nguyễn Thị Thanh Hương  
20 Trần Thị Quỳnh Hương  
21 Phan Thị Phương Linh  
22 Vũ Thành Long  
23 Phạm Thị Xuân Mai  
24 Đỗ Dũng Mạnh  
25 Nguyễn Nhật Minh  
26 Đàm Hoài  Nam  
27 Nguyễn Quỳnh Khánh Ngân  
28 Thịnh Khôi Nguyên  
29 Lưu Anh Quân  
30 Hoàng Duy Thành  
31 Nguyễn Trung Thành  
32 Phạm Thị Minh Thư  
33 Vũ Trần Đan  Thy  
34 Vũ Thị Thảo Vân  
35 Trần Ngọc Yến Vi  
36 Vũ Đức Việt  
Ngày 10 tháng 9 năm 2011
HIỆU TRƯỞNG