Trang chủ

Khối 3

Danh sách học sinh lớp 3C1 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 421
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Đặng Phương Anh 3C1   2 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 3C1   3 Phạm...

Danh sách học sinh lớp 3C2 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 408
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Nguyễn Thị Hoài An 3C2   2 Faicova Tú   Anh 3C2   3 ...

Danh sách học sinh lớp 3C3 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 460
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Mai Tường Anh 3C3   2 Nguyễn Việt Phương Anh 3C3   3 Nguyễn...

Danh sách học sinh lớp 3C4 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 402
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Nguyễn Đức Anh 3C4   2 Nguyễn Vân Anh 3C4   3 Lê Phương...

Danh sách học sinh lớp 3C5 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 427
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 An Quốc Anh 3C5   2 Dương Thị Ngọc Anh 3C5   3 Lê Hà Anh ...

Danh sách học sinh lớp 3C6 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 319
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Đỗ Quỳnh Anh 3C6   2 Phạm Phương Anh 3C6   3 Phạm Tuấn Anh...

Danh sách học sinh lớp 3C7 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 348
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Hoàng Ngọc Quỳnh Anh 3C7   2 Nguyễn Hải Anh 3C7   3 Vũ Quỳnh ...

Danh sách học sinh lớp 3C8 – Năm học 2014-2015

Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 336
STT HỌ VÀ TÊN LỚP GHI CHÚ 1 Nguyễn Ngọc Bình An 3C8   2 Bùi Ngọc   Anh 3C8   3 ...

Danh sách lớp 3C1, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 392
GV chủ nhiệm: Hoàng Thị Minh STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Đào Đức   Anh   2 Đỗ Phương   Anh   ...

Danh sách lớp 3C2, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 367
GV chủ nhiệm: Vũ Thị Thanh Hoa STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Thị Thái   An   2 Vũ Tú   An  ...

Danh sách lớp 3C3, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 352
GV chủ nhiệm: Phạm Thị Ngoan STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Hải   An   2 Bùi Phương Anh   3 ...

Danh sách lớp 3C4, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 404
GV chủ nhiệm: Vũ Thị Sao STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Lê Đức Anh   2 Nguyễn Trịnh Duy Anh   3 Nguyễn...

Danh sách lớp 3C5, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 366
GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hiền Thương STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Lê Quốc Anh   2 Nguyễn Đức Anh   3 ...

Danh sách lớp 3C6, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 421
GV chủ nhiệm: Thu Trang STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Hồ Hiếu Thảo An   2 Mai Huyền Anh   3 Ngô Xuân...

Danh sách lớp 3C7, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 369
GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Nga STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Nguyễn Hùng Anh   2 Phạm Mai Anh   3 ...

Danh sách lớp 3C8, năm học 2012 - 2013

Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 370
GV chủ nhiệm: Trần Thị Mười STT HỌ VÀ TÊN GHI CHÚ 1 Ngô Tuấn Anh   2 Nguyễn Duy Anh   3 Phạm Thị...

Danh sách học sinh lớp 3C1

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 320
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 3C1 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Vũ Thị Thanh Hoa - PHÒNG 13 KHU C STT Họ và tên Ghi...

Danh sách học sinh lớp 3C2

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 317
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 3C2 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Nguyễn Thị Thanh Nga - PHÒNG 14 KHU C STT Họ và tên ...

Danh sách học sinh lớp 3C3

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 327
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 3C3 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Phạm Thị Hà - PHÒNG 15 KHU C STT Họ và tên Ghi chú ...

Danh sách học sinh lớp 3C4

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 331
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 3C4 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Vũ Thị Sao - PHÒNG 16 KHU C STT Họ và tên Ghi chú ...

Danh sách học sinh lớp 3C5

Ngày đăng 10/09/2011 | 12:00 | Lượt xem: 356
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG DANH SÁCH LỚP 3C5 - NĂM HỌC 2011 - 2012 GV: Trần Thị Mười - PHÒNG 17 KHU C STT Họ và tên Ghi chú ...