Trang chủ

Khối 3

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 3C5 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 861

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 3C5 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán T.A
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 169 An Quốc Anh 6 4 10 8.5 9 8 5.25  
2 170 Dương Thị Ngọc Anh 6 2.5 8.5 8.5 9 5.25 5.5  
3 171 Lê Hà Anh 6 3 9 8.5 9 8.25 9  
4 172 Nguyễn Quỳnh Anh 6 3.5 9.5 8.5 9 6.75 6  
5 173 Nguyễn Tùng  Anh 6 2.5 8.5 9 9 9 9.5  
6 174 Nguyễn Hoàng  Bách 6 2 8 8 8 8.5 5  
7 175 Phạm Hoàng Bách 6 2 8 9 9 8 6  
8 176 Ngô Thị Kim Chi 6 1.25 7.25 9 8 7.5 5  
9 177 Vũ Hoàng Khánh Duy 6 3 9 8 8 8 7  
10 178 Đặng Minh Đại 5 3 8 9 9 7.25 9.5  
11 179 Nguyễn Tiến Đạt 6 3 9 9 9 8.5 6  
12 180 Nguyễn Hoàng  Hải 6 4 10 8.5 9 8.25 7.75  
13 181 Phạm Hoàn Hảo 6 2.25 8.25 9 9 7.75 7  
14 182 Đặng Thị Thảo  Hiền 6 2.5 8.5 8.5 9 8.5 6  
15 183 Đào Văn Trọng Hiệp 6 2.75 8.75 8.5 9 8.5 8.75  
16 184 Nguyễn Đức Hiếu 4 1.5 5.5 3 5 5 5.5  
17 185 Nguyễn Phú Hiếu 6 2.5 8.5 8 8 9 8.5  
18 186 Phạm Đức Hiếu 6 2 8 8 8 6 9  
19 187 Hoàng Quốc Huy 5 1.5 6.5 5 6 4.5 5.75  
20 188 Vũ Hoàng Vân Khánh 6 2.5 8.5 8.5 9 7.75 6.25  
21 189 Nguyễn Anh Khoa 6 3.5 9.5 9 9 8.5 10  
22 190 Lê Khánh Linh 6 2 8 8 8 7.25 7.75  
23 191 Nguyễn Phương Linh 6 1.75 7.75 8 8 7.5 8.75  
24 192 Vũ Hoàng Linh 5 2.5 7.5 7 7 8.5 5.75  
25 193 Vũ Trần Diệu Linh 5 1.75 6.75 7 7 6.75 6.25  
26 194 Nguyễn Quang Mạnh 6 3.25 9.25 7 8 4.75 6.5  
27 195 Lưu Huệ Minh 6 1.5 7.5 9 8 8 7.5  
28 196 Phạm Quang Minh 6 0.25 6.25 6.5 6 7.75 5.5  
29 197 Phạm Tuấn Minh 6 1.5 7.5 8 8 8.5 10  
30 198 Phan Phương Minh 6 3.75 9.75 9 10 9.25 9  
31 199 Lưu Bảo Ngân 5 2.25 7.25 4.5 6 5.75 5.25  
32 200 Phùng Tuyết Nhi 6 2.5 8.5 9 9 9.5 10  
33 201 Bùi Thị Trang Nhung 6 4 10 9.5 10 7.75 9  
34 202 Phạm Đức Thái Sơn 5 3.5 8.5 8 8 7 6.25  
35 203 Nguyễn Thanh Thư 6 4 10 8 9 7 8  
36 204 Nguyễn Hương Quỳnh Trang 6 4 10 9.5 10 8.5 9.25  
37 205 Nguyễn Thị Thùy Trang 6 4 10 8.5 9 7.75 9  
38 206 Cao Thanh Tùng 6 4 10 9 9 6.75 8  
39 207 Tống Thục Văn 6 3 9 9 9 6.75 6.75  
40 208 Phạm Quốc Việt 4 2.5 6.5 5.5 6 7.25 5.25  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 25 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện