Trang chủ

Khối 3

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 3C4 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 831

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 3C4 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán T.A
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 129 Nguyễn Đức Anh 5 3.5 8.5 4 6 6.5 5  
2 130 Trần Thị Lan Anh 4 2.5 6.5 8.5 8 7.75 6  
3 131 Nguyễn Vân Anh 5 3 8 9 9 8.25 5  
4 132 Lê Phương  Anh 5 3.5 8.5 8.5 9 8 5  
5 133 Phạm Minh Gia Bảo 6 3 9 8 9 9 5.5  
6 134 Nguyễn Phương Chi 6 3 9 9 9 7.5 8  
7 135 Đỗ Quang Dương 6 3.5 9.5 9.5 9 10 8  
8 136 Bùi Hải Đăng 5 3 8 5 7 8 5.5  
9 137 Đoàn Trường Giang 6 2.5 8.5 7 8 8.5 6  
10 138 Nguyễn Ngọc Hiền 6 2.5 8.5 9 9 8.5 8.25  
11 139 Nguyễn Văn  Hiếu 6 2.25 8.25 8.5 8 8.5 7.5  
12 140 Trịnh Mai Hoa 6 3 9 10 10 7.25 6.25  
13 141 Vũ Đức Huy Hoàng 6 2.5 8.5 7 8 8 5.5  
14 142 Nguyễn Huy Khánh 6 3.5 9.5 9 9 7.75 6.25  
15 143 Nguyễn Phương Linh 6 3 9 9 9 7.75 9.5  
16 144 Nguyễn Khánh Linh 5 2.5 7.5 6 7 6.25 7  
17 145 Phạm Thùy Linh 6 3.75 9.75 8.5 9 7 7.5  
18 146 Nguyễn Phương Linh 6 3.75 9.75 10 10 9.5 9.5  
19 147 Lưu Nguyễn Phương Linh 6 3.5 9.5 9 9 7.5 9.5  
20 148 Nguyễn Hoàng Long 5 2.75 7.75 5 6 4.5 5.25  
21 149 Lê Quang Minh 6 4 10 9 9 8.5 9  
22 150 Nguyễn Hà My 6 2.5 8.5 9.5 9 7 5  
23 151 Lê Huyền My 6 3.5 9.5 10 10 8 9.5  
24 152 Phạm Hoàng Nam 6 3 9 9 9 6.75 6.5  
25 153 Vũ Thị Thu Ngân 6 2 8 7 7 6.75 8  
26 154 Võ Đình Nhi 6 4 10 9.5 10 8.5 9.5  
27 155 Đặng Đình Phúc 6 4 10 9 9 6.75 9.25  
28 156 Nguyễn Đình  Phúc 6 2.75 8.75 8 8 6.75 7.75  
29 157 Nguyễn Hà Phương 6 3.5 9.5 8.5 9 6 8  
30 158 Vũ Thanh Phương 6 3.5 9.5 9 9 9.25 9.25  
31 159 Lê Anh Quân 6 4 10 9 9 7.5 9.5  
32 160 Đỗ Trung Thành 5 3 8 7.5 8 6.5 7.75  
33 161 Nguyễn Tiến Thành 5 1.5 6.5 6.5 7 8 5  
34 162 Lê Đức  Toàn 5 3 8 9.5 9 8.5 7  
35 163 Lê Đức Trọng 6 2.5 8.5 7 8 7.25 5  
36 164 Đỗ Thị Thu Uyên 6 3.5 9.5 8.5 9 9.5 7.5  
37 165 Phạm Tường Khánh Văn 6 2.5 8.5 9.5 9 7.5 7.25  
38 166 Nguyễn Đức Vinh 6 3.5 9.5 8.5 9 7 5.5  
39 167 Trần Gia Vinh 6 3.5 9.5 8.5 9 8 8.5  
40 168 Trần Khánh Vy 6 3.5 9.5 8.5 9 7.75 5.5  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 25 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện