Trang chủ

Khối 3

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 3C3 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 1003

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 3C3 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán T.A
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 87 Mai Tường Anh 6 3 9 9 9 8.5 9.5  
2 88 Nguyễn Việt Phương Anh 6 2.5 8.5 8 8 8 9.5  
3 89 Nguyễn Ngọc Anh 5 3.5 8.5 9 9 8.75 7  
4 90 Nguyễn Trần Vân Anh 5 3.75 8.75 9.5 9 8.5 7.25  
5 91 Nguyễn Phạm Ngọc  Anh 5 3 8 9 9 8.5 8.5  
6 92 Đỗ Gia Bảo 4 2.75 6.75 9 8 8 6.75  
7 93 Trần Thị Vân Chi 5 3 8 8 8 7 9.5  
8 94 Nguyễn Tiến Dũng 5 3 8 9 9 7.5 9.5  
9 95 Đoàn Thị Hồng 6 3 9 8.5 9 6.25 7.75  
10 96 Vũ Thu Hằng 5 4 9 9 9 8.5 8  
11 97 Đỗ Huy Hoàng 5 3 8 8.75 9 8.5 6.25  
12 98 Nguyễn Quốc Hùng 6 4 10 9 9 8.5 6  
13 99 Nguyễn Hồng  Huy 5 3.5 8.5 8.5 9 8.75 6.75  
14 100 Trần Đình Gia Huy 5 3.25 8.25 8.5 8 7.25 7.25  
15 101 Nguyễn Khánh Huyền 6 3 9 9 9 8.5 6.75  
16 102 Đỗ Thị Khánh Huyền 5 3.5 8.5 9 9 7 6.75  
17 103 Dương Phúc Hưng 6 3.5 9.5 8 9 8.5 8.75  
18 104 Lương Quốc Khánh 5 2 7 7 7 7.25 8.25  
19 105 Nguyễn Xuân Lâm 6 2 8 7 8 7.5 7.75  
20 106 Bùi Hoàng Diệu Linh 6 3.5 9.5 8.5 9 6.25 8.75  
21 107 Vũ Thùy Linh 6 2.5 8.5 8 8 5 7  
22 108 Nguyễn Hồng Gia Linh 6 4 10 9 10 9 9.5  
23 109 Nguyễn Viết Mai Linh 6 3 9 9 9 6.5 9.5  
24 110 Bùi Huyền Linh 6 3 9 9 9 8.5 9.5  
25 111 Bùi Phương Linh 6 2.5 8.5 9 9 7.5 8.25  
26 112 Đặng Hồ Thăng Long 6 3 9 8.5 9 8.5 10  
27 113 Mai Tuấn Minh 5 3 8 8 8 8.5 7.5  
28 114 Phan Lương Trà  Mi 6 2.5 8.5 10 9 8.5 8  
29 115 Phạm Hải My 6 3.5 9.5 9 9 8 6.25  
30 116 Nguyễn Hữu Nam 6 3.5 9.5 8 9 8.5 9.5  
31 117 Đinh Khánh Ngọc 5 3.5 8.5 9 9 7 5  
32 118 Nguyễn Yến Nhi 6 3.5 9.5 9 9 10 9  
33 119 Hồ Thị Yến Nhi 6 3 9 9 9 7.75 6.75  
34 120 Trần Triệu Trường Phát 6 3 9 9 9 8.5 7  
35 121 Phạm Hữu Phong 5 3.75 8.75 7.5 8 8.75 5  
36 122 Bùi Thu  Phương 5 2.5 7.5 9 8 7.75 8  
37 123 Lê Mai  Phương 6 3 9 8.5 9 7.75 5.75  
38 124 Lê Diễm Quỳnh 5 3 8 9 8 7.75 8  
39 125 Đặng Tất Thành 6 3 9 7.5 8 8.5 7  
40 126 Nguyễn Vũ Bảo Trung 5 3 8 7 8 8.75 7.75  
41 127 Nguyễn Tiến Thịnh 5 2.5 7.5 8.5 8 8.5 8  
42 128 Lê Quang Vinh 5 2.75 7.75 6.5 7 8.5 7.25  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 25 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
Phạm Thị Diện