Trang chủ

Khối 3

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 3C1 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 891

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 3C1 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán T.A
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 1 Đặng Phương Anh 6 2 8 9 9 10 9.5  
2 2 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 6 2.75 8.75 9 9 7.25 7.25  
3 3 Phạm Ngọc Anh 6 2.5 8.5 8 8 8 8  
4 4 Phạm Thị Minh Anh 6 3.5 9.5 9 9 9.75 9  
5 5 Phạm Trang Anh 6 4 10 8 9 6.75 9  
6 6 Phạm Trung Anh 5 1 6 4.5 5 9 7.5  
7 7 Bùi Phương Dung 6 2.75 8.75 9.5 9 6 8  
8 8 Hoàng Trường Giang 5 4 9 8.5 9 9.5 7.75  
9 9 Trần Ngân 5 3.25 8.25 8.5 8 7 8  
10 10 Trần Trung Hiếu 5 3.5 8.5 8.5 9 9.25 8  
11 11 Đào Hoàng Khánh Huyền 6 2.5 8.5 7.5 8 8.5 8.5  
12 12 Phạm Quốc  Hưng 6 2.5 8.5 7.5 8 7.75 7.25  
13 13 Nguyễn Thu Hường 6 3.25 9.25 8 9 9.5 9.5  
14 14 Nguyễn Tuấn Khang 4 2.5 6.5 6 6 6 8.5  
15 15 Trần Thái Khang 5 3 8 7 8 8.25 8.25  
16 16 Nguyễn Tùng Lâm 5 3.5 8.5 8.5 9 10 9.5  
17 17 Đỗ Khánh Linh 5 3.5 8.5 8.5 9 9.25 9.5  
18 18 Nguyễn Hiếu Linh 6 2.5 8.5 7 8 6 8  
19 19 Nguyễn Khánh Linh 5 1.75 6.75 8 7 7.25 8  
20 20 Phan Hà Linh 6 3 9 8 9 7.5 9  
21 21 Vũ Diễm Hiểu Linh 5 3 8 8.5 8 7.75 9.75  
22 22 Cao Ngọc Bông Mai 5 3 8 8.5 8 8 7  
23 23 Ngô Như Mai 6 3 9 9 9 8.25 9  
24 24 Tống Minh 6 3 9 9 9 8.5 6.75  
25 25 Đặng Thái Nam 6 3 9 8 9 8.5 9.25  
26 26 Nguyễn Vũ Hải Nam 6 3 9 8.5 9 8.75 7.25  
27 27 Vũ Tuyết Ngân 5 3 8 9 9 8.5 7.75  
28 28 Đồng Minh Ngọc 5 3 8 7.5 8 6.75 6.25  
29 29 Hoàng Thị Bích Ngọc 6 3 9 7.5 8 8 7.5  
30 30 Nguyễn Đoàn Yến Ngọc 6 3 9 8.5 9 7.75 8.25  
31 31 Phạm Yến Nhi 5 1.5 6.5 7.5 7 5 7.25  
32 32 Phạm Đức Phú 5 3 8 8 8 6.25 5  
33 33 Hoàng Minh Quân 5 3 8 8 8 8.25 7.75  
34 34 Nguyễn Vi Thảo 6 3 9 9 9 9.5 9.5  
35 35 Vũ Quốc Thiện 5 3 8 7.5 8 7 6  
36 36 Đồng Nhật Thư 6 4 10 9 10 9.25 9.5  
37 37 Ngô Hiền Trang 6 3.5 9.5 9 9 8.5 9.5  
38 38 Hàn Khải Ánh Tuyết 5 2.5 7.5 8.5 8 6.5 7  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 25 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG