Trang chủ

Khối 3

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 3C4 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 27/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 699

STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 129 Nguyễn Đức Anh 5.5 2 7.5 5.5 7 8.5  
2 130 Nguyễn Vân Anh 5 4 9 6.5 8 8.75  
3 131 Lê Phương  Anh 5 3 8 8.5 8 8.5  
4 132 Phạm Minh Gia Bảo 5.5 2.5 8 8.5 8 10  
5 133 Nguyễn Phương Chi 5 4 9 9 9 8.25  
6 134 Đỗ Quang Dương 6 4 10 9.5 10 10  
7 135 Bùi Hải Đăng 5 3 8 7 8 8.5  
8 136 Đoàn Trường Giang 5.5 2.5 8 7 8 7.5  
9 137 Nguyễn Ngọc Hiền 5.5 3 8.5 7 8 7  
10 138 Nguyễn Văn  Hiếu 5.5 3 8.5 8 8 9  
11 139 Trịnh Mai Hoa 6 3 9 7.5 8 8.5  
12 140 Vũ Đức Huy Hoàng 5 2 7 6 7 9.5  
13 141 Nguyễn Huy Khánh 5 2 7 7.25 7 10  
14 142 Nguyễn Phương Linh 5.5 4 9.5 8.5 9 8  
15 143 Nguyễn Khánh Linh 5.5 1.5 7 3 5 4.5  
16 144 Phạm Thùy Linh 6 3 9 9 9 5.25  
17 145 Nguyễn Phương Linh 6 3 9 9.5 9 8.75  
18 146 Lưu Nguyễn Phương Linh 5.5 3 8.5 8 8 8  
19 147 Nguyễn Hoàng Long 4.5 2.5 7 3.75 5 4.5  
20 148 Lê Quang Minh 6 4 10 7.5 9 9.25  
21 149 Nguyễn Hà My 6 3 9 9.5 9 6.25  
22 150 Lê Huyền My 6 3 9 7.5 8 9.5  
23 151 Phạm Hoàng Nam 5.5 2.5 8 8.5 8 8  
24 152 Vũ Thị Thu Ngân 6 3 9 7 8 6.5  
25 153 Võ Đình Nhi 6 3 9 7.5 8 10  
26 154 Đặng Đình Phúc 5.5 1.5 7 8.5 8 7.75  
27 155 Nguyễn Đình  Phúc 5 3.5 8.5 7.75 8 6.75  
28 156 Nguyễn Hà Phương 6 1.5 7.5 7.5 8 6.5  
29 157 Vũ Thanh Phương 6 1.5 7.5 9 8 8.75  
30 158 Lê Anh Quân 5.5 2 7.5 6.5 7 7.5  
31 159 Đỗ Trung Thành 5.5 3 8.5 5 7 7.5  
32 160 Nguyễn Tiến Thành 5 2.5 7.5 7 7 6.75  
33 161 Lê Đức  Toàn 5.5 3 8.5 8 8 9  
34 162 Lê Đức Trọng 6 3 9 5.25 7 9  
35 163 Đỗ Thị Thu Uyên 5.5 4 9.5 8 9 8.5  
36 164 Phạm Tường Khánh Văn 5.5 3 8.5 8.5 9 9  
37 165 Nguyễn Đức Vinh 5 2 7 8 8 6.5  
38 166 Trần Gia Vinh 5.5 1.5 7 7.75 7 8.75  
39 167 Trần Khánh Vy 5.5 3.5 9 9 9 8.5