Trang chủ

Khối 3

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 3C3 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 27/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 560

STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 87 Mai Tường Anh 6 3 9 9 9 8  
2 88 Nguyễn Việt Phương Anh 5.5 3 8.5 7.5 8 7.5  
3 89 Nguyễn Ngọc Anh 5.5 2 7.5 8.75 8 4.5  
4 90 Nguyễn Trần Vân Anh 5 2.5 7.5 8.5 8 6.5  
5 91 Nguyễn Phạm Ngọc  Anh 6 4 10 9 10 9.75  
6 92 Đỗ Gia Bảo 5 2 7 6.5 7 7.5  
7 93 Trần Thị Vân Chi 6 3 9 9 9 6.75  
8 94 Nguyễn Tiến Dũng 5 3 8 8 8 9  
9 95 Đoàn Thị Hồng 5.5 2.5 8 7 8 8.25  
10 96 Vũ Thu Hằng 5.5 3 8.5 9.5 9 9  
11 97 Đỗ Huy Hoàng 5 2 7 7 7 8.5  
12 98 Nguyễn Quốc Hùng 6 3 9 8 9 10  
13 99 Nguyễn Hồng  Huy 6 3 9 9 9 8.25  
14 100 Trần Đình Gia Huy 5.5 2 7.5 6.5 7 8.5  
15 101 Nguyễn Khánh Huyền 5 2 7 9.5 8 8.25  
16 102 Đỗ Thị Khánh Huyền 4.5 2 6.5 8.5 8 6.25  
17 103 Dương Phúc Hưng 5.5 4 9.5 8 9 7.25  
18 104 Lương Quốc Khánh 5.5 3 8.5 9 9 9.25  
19 105 Nguyễn Xuân Lâm 4.5 3.5 8 5.75 7 4.5  
20 106 Bùi Hoàng Diệu Linh 5.5 3 8.5 8.5 9 8.75  
21 107 Vũ Thùy Linh 5 2.5 7.5 6.5 7 8.25  
22 108 Nguyễn Hồng Gia Linh 6 2 8 9 9 8.5  
23 109 Nguyễn Viết Mai Linh 6 3 9 8 9 4.5  
24 110 Bùi Huyền Linh 5.5 3 8.5 9 9 7.75  
25 111 Bùi Phương Linh 5.5 4 9.5 9 9 9.5  
26 112 Đặng Hồ Thăng Long 6 3 9 8.5 9 9  
27 113 Mai Tuấn Minh 5 2 7 8 8 8.75  
28 114 Phan Lương Trà  Mi 5.5 4 9.5 9.5 10 10  
29 115 Phạm Hải My 6 3 9 9 9 7.5  
30 116 Nguyễn Hữu Nam 5 3 8 9 9 9.5  
31 117 Đinh Khánh Ngọc 5.5 3 8.5 7.5 8 9  
32 118 Nguyễn Yến Nhi 6 3 9 8.5 9 9  
33 119 Hồ Thị Yến Nhi 5.5 1.5 7 8.5 8 6.75  
34 120 Trần Triệu Trường Phát 5.5 3.5 9 8.5 9 9.5  
35 121 Phạm Hữu Phong 4.5 3 7.5 8.5 8 7.25  
36 122 Bùi Thu  Phương 5.5 3 8.5 9.5 9 7.5  
37 123 Lê Mai  Phương 6 4 10 9.5 10 7.75  
38 124 Lê Diễm Quỳnh 5 3 8 9.5 9 7  
39 125 Đặng Tất Thành 5.5 3 8.5 8 8 9.5  
40 126 Nguyễn Vũ Bảo Trung 5.5 3 8.5 7.75 8 9  
41 127 Nguyễn Tiến Thịnh 6 2 8 7.5 8 7.5  
42 128 Lê Quang Vinh 5 2.5 7.5 8.5 8 8.5