Trang chủ

Khối 3

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 3C1 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 27/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 600

STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 1 Đặng Phương Anh 6 3 9 9 9 10  
2 2 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 5.5 1.5 7 9.5 8 8.5  
3 3 Phạm Ngọc Anh 5 3 8 9.5 9 8  
4 4 Phạm Thị Minh Anh 6 3 9 9.25 9 9.5  
5 5 Phạm Trang Anh 6 1.5 7.5 8.5 8 4.5  
6 6 Phạm Trung Anh 5.5 2.5 8 5.5 7 8  
7 7 Bùi Phương Dung 5 2.5 7.5 8.25 8 6.75  
8 8 Hoàng Trường Giang 5.5 3 8.5 8 8 9.5  
9 9 Trần Ngân 6 1.5 7.5 8.5 8 5.75  
10 10 Trần Trung Hiếu 5.5 2.5 8 7.5 8 8.25  
11 11 Đào Hoàng Khánh Huyền 6 3 9 9.5 9 8.75  
12 12 Phạm Quốc  Hưng 6 2 8 7.5 8 5.75  
13 13 Nguyễn Thu Hường 5.5 3 8.5 9.5 9 9  
14 14 Nguyễn Tuấn Khang 5 1 6 7 7 7.25  
15 15 Trần Thái Khang 5 3.5 8.5 7.5 8 7.5  
16 16 Nguyễn Tùng Lâm 5.5 2 7.5 9 8 10  
17 17 Đỗ Khánh Linh 5.5 1 6.5 7.5 7 5.75  
18 18 Nguyễn Hiếu Linh 5.5 1.5 7 7.5 7 6.75  
19 19 Nguyễn Khánh Linh 5.5 1 6.5 6.5 7 4.5  
20 20 Phan Hà Linh 6 3 9 9.5 9 6.25  
21 21 Vũ Diễm Hiểu Linh 5.5 3 8.5 8 8 6.75  
22 22 Cao Ngọc Bông Mai 5 3 8 9 9 5.5  
23 23 Ngô Như Mai 6 4 10 9 10 8  
24 24 Tống Minh 5 3 8 8 8 7.5  
25 25 Đặng Thái Nam 5 2 7 8.5 8 10  
26 26 Nguyễn Vũ Hải Nam 5.5 2 7.5 7.5 8 6.5  
27 27 Vũ Tuyết Ngân 6 1.5 7.5 8.5 8 4.75  
28 28 Đồng Minh Ngọc 5.5 3 8.5 6.5 8 8.25  
29 29 Hoàng Thị Bích Ngọc 6 3 9 8.5 9 8.75  
30 30 Nguyễn Đoàn Yến Ngọc 6 2 8 7 8 7.75  
31 31 Phạm Yến Nhi 5 2.5 7.5 6.75 7 9  
32 32 Phạm Đức Phú 5 1 6 5.75 6 9  
33 33 Hoàng Minh Quân 5.5 4 9.5 5 7 5.75  
34 34 Nguyễn Vi Thảo 5 4 9 9.5 9 9  
35 35 Vũ Quốc Thiện 5 4 9 8.25 9 6.75  
36 36 Đồng Nhật Thư 5.5 4 9.5 9 9 9  
37 37 Ngô Hiền Trang 6 3 9 9 9 10  
38 38 Hàn Khải Ánh Tuyết 5.5 4 9.5 9 9 7.5