Trang chủ

Khối 3

Kết quả kiểm tra giữa kì II - Lớp 3C7 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 31/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 793

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đọc tiếng

Đọc hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Nguyễn Đình Tuấn Anh 5 4 9 9 9 10  
2 Nguyễn Doãn Hoài Anh 6 4 10 9 9 10  
3 Nguyễn Đức  Anh 5 3 8 8 8 6.5  
4 Nguyễn Quỳnh  Anh 5 4 9 9 9 9.5  
5 Nguyễn Vũ Bảo Anh 5 3.5 8.5 7 8 8.5  
6 Phạm Châu Anh 5 4 9 9 9 9  
7 Trương Thanh  Bình 5 3.5 8.5 8 8 8.5  
8 Hoàng Hải Châu 5 4 9 8 9 9.5  
9 Đỗ Anh  Duy 5 4 9 8.75 9 10  
10 Phạm Đức  Duy 5 4 9 9 9 9  
11 Nguyễn Thùy Dương 6 4 10 9 9 9.5  
12 Nguyễn Trần Thùy Dương 6 4 10 8.5 9 9.5  
13 Trần Thùy  Dương 5.5 3.5 9 8.75 9 9.5  
14 Vũ Bạch Thùy Dương 5.5 3.5 9 8.5 9 8.5  
15 Đỗ Khắc  Đạt 5.5 3.5 9 9 9 10  
16 Nguyễn Anh Đức 6 3 9 9 9 9  
17 Nguyễn Ngọc Quỳnh Giao 6 3 9 8.5 9 8.5  
18 Mai Hoàng Xuân Hải 5.5 3 8.5 7 8 9  
19 Trần Thanh Hằng 5 3 8 7.5 8 9  
20 Trịnh Minh Hằng 6 3 9 9 9 9  
21 Phạm Thanh  Hiền 6 3.5 9.5 9 9 10  
22 Bùi Xuân  Hiếu 5.5 3.5 9 9 9 10  
23 Phạm Minh Hoàng 5.5 3.5 9 8.5 9 10  
24 Hoàng Quang Huy 6 3.5 9.5 9 9 9.5  
25 Nguyễn Nhật Huy 5 3.5 8.5 8.5 9 8.5  
26 Lê Minh Huyền 5 3.5 8.5 8 8 9  
27 Nguyễn Đức  Kiên 6 3 9 8.5 9 10  
28 Nguyễn Gia  Kiên 5 3.5 8.5 9 9 10  
29 Đỗ Thị Phương Liên 6 3.5 9.5 9 9 9  
30 Phạm Nguyễn Thùy Linh 5 4 9 8.5 9 9  
31 Phạm Vũ Thùy Linh 6 3.5 9.5 9 9 8.5  
32 Trần Khánh  Long 4.5 3.5 8 7 8 9.5  
33 Đỗ Trung Tuấn  Minh 4.5 4 8.5 9 9 9.5  
34 Nguyễn Đức Minh 5.5 3.5 9 9 9 10  
35 Lê Phương  Nam 5 3.5 8.5 9 9 10  
36 Phạm Thu  Ngân 5 3.5 8.5 8.5 9 10  
37 Trương Trọng  Nhân 4.5 3.5 8 8 8 7.5  
38 Phạm Gia  Phú 6 3.5 9.5 9 9 9.5  
39 Trần Thu Trang 6 4 10 9 9 10  
40 Mai Ánh Tuyết 6 3.5 9.5 9 9 8.5  
41 Trịnh Phương  Linh 6 3.5 9.5 9.5 10 10