Trang chủ

Khối 3

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 3C1 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 03/10/2013 | 12:00 | Lượt xem: 615

STT

SBD

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đ.tiếng

Đ.hiểu

Đọc

Viết

TV

1 1 Đặng Lê Tuấn Anh 5 2.5 7.5 8.5 8 10  
2 2 Hoàng Ngọc Anh 5 2 7 7 7 8.5  
3 3 Lê Đức Anh 5 2 7 3 5 7  
4 4 Nguyễn Ngọc Anh 5.5 4 9.5 8.5 9 10  
5 5 Vũ Ngọc Bảo 5 3 8 8 8 10  
6 6 Đoàn Tiến Dũng 5.5 2.5 8 9.5 9 10  
7 7 Lương Ngọc Dũng 5.5 2 7.5 7 7 6.25  
8 8 Trần Hoàng Dũng 5 3.5 8.5 5 7 8  
9 9 Phạm Tiến Đạt 6 3.5 9.5 9.5 10 10  
10 10 Lê Anh Đức 6 3.5 9.5 9.5 9 10  
11 11 Phạm Trung  Hiếu 5 2 7 9 8 9.5  
12 12 Trần Bá Hoàn 5.5 3 8.5 7.5 8 6.75  
13 13 Hoàng Quang Huy 5 3.5 8.5 8.5 8 9.5  
14 14 Phạm Xuân Huy 4.5 2.5 7 2.5 5 8.5  
15 15 Trần Quang Huy 5 2.5 7.5 7 7 8.5  
16 16 Phạm Duy Khánh 5.5 3 8.5 7 8 9.5  
17 17 Bùi Trung Kiên 5 2.5 7.5 5.5 7 9.5  
18 18 Vũ Doãn Tuấn Kiệt 5.5 2.5 8 5.5 7 8  
19 19 Bùi Kiến Linh 5 2.5 7.5 8 8 9  
20 20 Phan Ngọc  Linh 5.5 2.5 8 9 8 9.5  
21 21 Vũ Tống Khánh  Linh 5.5 3.5 9 7.5 8 7  
22 22 Nguyễn Hải Long 6 3.5 9.5 9 9 8  
23 23 Đặng Hữu Lộc 4.5 2 6.5 4 5 7.25  
24 24 Dương Đại Nghĩa 6 0.5 6.5 7 7 9.5  
25 25 Nguyễn Gia  Phát 5.5 3 8.5 6 7 9.5  
26 26 Trần Hà Phương 5.5 3.5 9 7.5 8 8.5  
27 27 Nguyễn Thị Bích Phượng 6 3 9 9 9 10  
28 28 Đoàn Thế  Quý 6 3.5 9.5 8.5 9 10  
29 29 Trịnh Lam Sa 6 3 9 8.5 9 9.5  
30 30 Tôn Đức Tài 5.5 1.5 7 9 8 8.5  
31 31 Đỗ Đức Thắng 6 3 9 10 9 10  
32 32 Vũ Thị Phương Thảo 6 2 8 6 7 9  
33 33 Nguyễn Phương Thùy 6 3 9 9 9 8.5  
34 34 Nguyễn Thế Toản 6 1 7 9 8 8.5  
35 35 Hoàng Anh Tuấn 5.5 2.5 8 8.5 8 8.5  
36 36 Trần Bùi Sơn Tùng 4 2 6 3 5 6.25  
37 37 Nguyễn Minh  Trang 5 3.5 8.5 5.5 7 7.5  
38 38 Trần Thị Thùy Trang 5.5 3 8.5 8 8 8.5  
39 39 Đặng Trần Việt 5.5 3 8.5 8 8 9