Trang chủ

Khối 3

Lớp 3C5 - Năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 04/10/2014 | 12:00 | Lượt xem: 573

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ KHÁM SỨC KHOẺ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2014 - 2015
LỚP 3C5
Stt Họ và tên Đợt 1 Ghi chú
Chiều cao Cân nặng Thị lực
MP MT
1 An Quốc Anh 137 29 9 9  
2 Dương Thị Ngọc Anh 143 41 4 3  
3 Lê Hà Anh 139 24 8 9  
4 Nguyễn Quỳnh Anh 139 31 8 8  
5 Nguyễn Tùng  Anh 137 23 1 1  
6 Nguyễn Hoàng  Bách 139 25 9 9  
7 Phạm Hoàng Bách 143 27 8 7  
8 Ngô Thị Kim Chi 143 43 8 8  
9 Vũ Hoàng Khánh Duy 141 25 9 8  
10 Đặng Minh Đại 143 25 8 8  
11 Nguyễn Tiến Đạt 141 31 9 9  
12 Nguyễn Hoàng  Hải 137 23 9 8  
13 Phạm Hoàn Hảo 143 23 10 9  
14 Đặng Thị Thảo  Hiền 146 31 1 1  
15 Đào Văn Trọng Hiệp 143 40 7 6  
16 Nguyễn Đức Hiếu 145 33 9 9  
17 Nguyễn Phú Hiếu 153 39 10 10  
18 Phạm Đức Hiếu 140 25 1 1  
19 Hoàng Quốc Huy 139 26.5 8 8  
20 Vũ Hoàng Vân Khánh 149 31 4 5  
21 Nguyễn Anh Khoa 145 32 8 8  
22 Lê Khánh Linh 143 33 1 1  
23 Nguyễn Phương Linh 137 25 2 3  
24 Vũ Hoàng Linh 135 23.5 8 8  
25 Vũ Trần Diệu Linh 143 28.5 9 9  
26 Nguyễn Quang Mạnh 148 37 9 9  
27 Lưu Huệ Minh 137 27 9 9  
28 Phạm Quang Minh 135 29.5 10 10  
29 Phạm Tuấn Minh 145 35 9 7  
30 Phan Phương Minh 149 35.5 7 7  
31 Lưu Bảo Ngân 133 25 2 1  
32 Phùng Tuyết Nhi 139 29 10 9  
33 Bùi Thị Trang Nhung 143 26.5 10 10  
34 Phạm Đức Thái Sơn 146 29 10 10  
35 Nguyễn Thanh Thư 143 41 9 9  
36 Nguyễn Hương Quỳnh Trang 139 27 1 3  
37 Nguyễn Thị Thùy Trang 137 26.5 7 7  
38 Cao Thanh Tùng 140 37.5 10 10  
39 Tống Thục Văn 140 29.5 10 10  
40 Phạm Quốc Việt 143 35 10 10  
K.T.HIỆU TRƯỞNG NHÂN VIÊN Y TẾ