Trang chủ

Khối 3

Lớp 3C8 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 27/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 503

STT

Họ và tên

Chiều cao

Cân nặng

Thị lực

Mắt phải(/10)

Mắt trái(/10)

1 Ngô Tuấn Anh 127 26 9 10
2 Nguyễn Duy Anh 123 22 9 10
3 Phạm Thị Minh Anh 126 27 7 4
4 Trần Huyền Anh 124 28 5 10
5 Phạm Quỳnh Chi 122 21 4 10
6 Bùi Minh Đạt 136 35 10 10
7 Lý Hải Đường 116 19 10 10
8 Nguyễn Thị Thu 119 26.5 9 10
9 Ngọ Dương Hùng 127 27 9 10
10 Trần Mạnh Hùng 135 41 10 10
11 Vũ Thế Hưng 125 24 10 10
12 Bùi Phan Thái Hoàng 122 33 7 9
13 Tạ Hoàng Lan 126 30 10 10
14 Đoàn Tiến Lộc 125 29 10 10
15 Hoàng Thành Lộc 127 36.5 10 10
16 Phạm Ngọc Minh 117 19 9 10
17 Nguyễn Thị Thu Ngân 126 23.5 10 10
18 Nguyễn Phạm Minh Ngọc 118 20.8 10 10
19 Nguyễn Thị Bích Ngọc 119 20 9 10
20 Nguyễn Anh Nhật 116 23.5 10 10
21 Vũ Quốc Pháp 116 21 10 10
22 Lê Hoàng Phúc 122 20 8 10
23 Nguyễn Văn Quang 129 29 9 10
24 Đỗ Trúc Quỳnh 125 29 10 10
25 Vũ Thu Sang 120 27 7 10
26 Vũ Anh Tài 116 19.5 10 10
27 Lê Quang Thành 115 20 9 10
28 Nguyễn Nam Tiến 123 33 2 4
29 Nguyễn Hoàng Việt 135 40 10 10
30 Lương Hiển Vinh 126 34 8 10
31 Nguyễn Thị Nhật Vy 122 22

9

10