Trang chủ

Khối 2

Kết quả kiểm tra học kì 1 lớp 2B1 - năm học 2014 - 2015
Ngày đăng 10/01/2015 | 12:00 | Lượt xem: 916

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG
KẾT QUẢ  KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
LỚP 2B1 - NĂM HỌC 2014 - 2015
STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 1 Nguyễn Hoàng Hải An 7 2 9 7.5 8 8.75  
2 2 Trần Hà Kiều Anh 6 2.5 8.5 8 8 7  
3 3 Phan Nguyệt Ánh 6 2 8 9 9 8.75  
4 4 Trần Minh Châu 6 3 9 8.5 9 9.5  
5 5 Bùi Quỳnh Chi 7 2 9 8 9 7.5  
6 6 Hoàng Xuân Cường 6 1 7 8.5 8 9  
7 7 Đào Xuân Đức Dũng 6 2 8 8 8 8.5  
8 8 Hồ Quang Dũng 7 1 8 5 7 8.5  
9 9 Nguyễn Trọng  Đạt 7 1 8 9.5 9 9  
10 10 Vũ Thành Đạt 6 2 8 8 8 9.25  
11 11 Đoàn Thế  Đức 6 2.5 8.5 5.5 7 9.25  
12 12 Tạ Duy  Đức 6 1 7 5 6 9.25  
13 13 Lê Ngọc 7 1 8 9 9 10  
14 14 Nguyễn Đức Hiếu 6 1.5 7.5 8.5 8 9  
15 15 Hoàng Văn Phi Hùng 7 1 8 9 9 7.25  
16 16 Phạm Khải Huy 7 1 8 8.5 8 9  
17 17 Phạm Hữu Huy 7 0.75 7.75 4.75 7 8.5  
18 18 Nguyễn Khánh Huyền 6 1 7 5.5 6 8.25  
19 19 Phạm Mai Khanh 7 1.5 8.5 9 9 8.75  
20 20 Ngô Thị Minh Khuê 7 0.5 7.5 5 6 7.25  
21 21 Nguyễn Hiểu Lam 7 1.5 8.5 9 9 8.25  
22 22 Nguyễn Khánh Linh 7 2 9 9.5 9 9.25  
23 23 Nguyễn Thị Trang Linh 6 0.5 6.5 8.5 8 8.75  
24 24 Nguyễn Thùy Linh 7 0.5 7.5 7 7 9.25  
25 25 Phạm Linh Linh 7 1.5 8.5 9 9 9  
26 26 Trần Thị Xuân Mai 7 1 8 9.5 9 9  
27 27 Lê Vũ Minh 6 3 9 9 9 7.5  
28 28 Lê Bùi Hải Nguyên 6 3 9 9.5 9 8.75  
29 29 Bùi Thiện  Nhân 7 3 10 8.5 9 9.75  
30 30 Nguyễn Thanh  Phúc 6 3 9 9 9 7.5  
31 31 Nguyễn Trọng  Phúc 6 3 9 9 9 7.25  
32 32 Phạm Phan Phúc 7 3 10 7.5 7 8.5  
33 33 Phạm Thị Huyền Phương 7 3 10 9.5 9 8.3  
34 34 Nguyễn Huyền Thư 6 3 9 9.5 9 9.25  
35 35 Nguyễn Ngọc Minh Thư 7 2 9 8.5 9 9  
36 36 Bùi  Minh Tự 7 3 10 8.5 9 9.25  
37 37 Phạm Thị Kiều Trâm 7 2.5 9.5 9.5 10 9.5  
38 38 Hoàng Lê Mai Trang 7 2.5 9.5 10 10 10  
39 39 Nguyễn Thị Thùy Trang 7 2.5 9.5 9 9 8.5  
40 40 Đào Thanh Tùng 7 1.5 8.5 9 9 9.5  
41 41 Hà Tú Uyên 7 3 10 3.75 7 8.25  
42 42 Vũ Hoàng Việt 6 2 8 8 8 7.75  
43 43 Trần Thị Hải Yến 7 1.5 8.5 7.5 8 7.5  
Phường Đồng Quốc Bình, ngày 26 tháng 12 năm 2014
PHÓ HIỆU TRƯỞNG