Trang chủ

Khối 2

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 2B7 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 01/10/2014 | 12:00 | Lượt xem: 479

STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 261 Nguyễn Thu An 6.5 2 8.5 9 9 8.75  
2 262 Đào Nguyên Đức Anh 6 1.5 7.5 8 8 9  
3 263 Đinh Hà Duy Anh 5 2 7 2 5 5  
4 264 Tô Việt Anh 6 2.5 8.5 8 8 10  
5 265 Phạm Minh Dũng 6 2 8 8.5 8 9.5  
6 266 Lê Trung Dũng 5.5 2 7.5 6 7 10  
7 267 Phạm Tiến Dũng 3.5 0 3.5 2.5 3 7.5  
8 268 Chu Thùy Dương 5.5 2 7.5 8.5 8 7.75  
9 269 Trần Thùy Dương 6.5 0.5 7 8 8 10  
10 270 Nguyễn Tấn Đạt 6 0.5 6.5 8 7 8.75  
11 271 Nguyễn Hoàng Đức 6.5 0.5 7 8 8 9  
12 272 Nguyễn Trí Đức 6 2 8 8 8 8.75  
13 273 Vũ Thị Thu Hiền 6.5 2.5 9 8.5 9 9  
14 274 Nguyễn Trung Hiếu 5 2 7 6 7 8.5  
15 275 Nguyễn Quang Hiệu 6.5 1.5 8 7.5 8 9.5  
16 276 Phạm Nguyễn Ngọc Hùng 7 3 10 10 10 10  
17 277 Lưu Quốc Huy 7 1.5 8.5 5.5 7 7.75  
18 278 Bùi Gia Huy 7 2 9 6.5 8 8.25  
19 279 Nguyễn Ngọc Huy 6.5 2 8.5 6.5 8 8.25  
20 280 Trần Gia  Hưng 6 2 8 9 9 9.75  
21 281 Phạm Mai Kiên 5.5 2 7.5 7 7 8  
22 282 Nguyễn Cẩm Linh 6 2 8 8 8 9  
23 283 Nguyễn Anh Minh 6 2.5 8.5 8 8 9.25  
24 284 Nguyễn Ngọc Nam 4.5 2 6.5 5.5 6 8.5  
25 285 Tạ Thu Ngân 6.5 3 9.5 8 9 10  
26 286 Phạm Đào Minh Ngọc 6.5 2 8.5 9 9 9.5  
27 287 Đỗ Thái Ngọc 7 2.5 9.5 8.5 9 7  
28 288 Phạm Khánh Ngọc 6.5 1.25 7.75 8 8 9.75  
29 289 Bùi Ngọc Yến Nhi 6 1 7 7.5 7 8.5  
30 290 Peng Bảo Nhi 7 2 9 8 9 8.25  
31 291 Dương Tiến Sang 6 0 6 8.5 7 8.75  
32 292 Huỳnh Phương Thảo 6.5 2.5 9 10 10 9.5  
33 293 Nguyễn Phương Thảo 6 1.5 7.5 6.5 7 9.25  
34 294 Nguyễn Thị Vân Thảo 7 2 9 7.5 8 9.75  
35 295 Nguyễn Minh Tiến 6.5 2.5 9 8.5 9 9.75  
36 296 Trần Đức Trí 6.5 2 8.5 9.5 9 9.75  
37 297 Trần Lương Ngọc Uyên 7 1.5 8.5 8 8 9.75  
38 298 Trần Vũ Tú Uyên 6.5 2.5 9 10 10 10  
39 299 Lương Hạ Vy 7 3 10 8 9 10  
40 300 Vy Hải Vỹ 6.5 2 8.5 7 8 8.75