Trang chủ

Khối 2

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 2B6 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 27/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 593

STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 218 Nguyễn Đức Anh 7 2 9 3 6 8  
2 219 Bùi Diệp Anh 6.5 2 8.5 8.5 9 10  
3 220 Lê Tuấn Anh 6 1.5 7.5 7 7 7.5  
4 221 Phí Thị Minh Anh 6.5 0 6.5 9 8 6.5  
5 222 Phạm Việt Anh 6 2.5 8.5 10 9 10  
6 223 Trọng Lê Ngọc Anh 6 2 8 6 7 8  
7 224 Vũ Quốc Bảo 7 2 9 10 10 7.75  
8 225 Nguyễn Vũ Đại Dương 7 2.5 9.5 7.5 9 8.75  
9 226 Nguyễn Anh Đức 7 2.5 9.5 9 9 5.75  
10 227 Vũ Trường Giang 6.5 2 8.5 10 9 9  
11 228 Nguyễn Thị Hương Giang 7 2.75 9.75 8 9 7.25  
12 229 Bùi Tiến Hải 6 2.5 8.5 9 9 8.5  
13 230 Trần Duy Hưng 6 1.5 7.5 7.5 8 8.5  
14 231 Vũ Thanh Ngọc Khánh 7 2 9 9.5 9 9.25  
15 232 Nguyễn Duy Khánh 7 2 9 9 9 8.5  
16 233 Bùi Nam Khánh 7 2 9 8.5 9 9.75  
17 234 Hoàng Ngọc Khuê 7 2 9 8.5 9 8.75  
18 235 Võ Hồng Phương Linh 6.5 1.5 8 9 9 9  
19 236 Nguyễn Đức Long 6.5 0.5 7 7.5 7 9  
20 237 Vũ Hoàng Long 6 2 8 8.5 8 8  
21 238 Nguyễn Thị Tuyết Mai 6 1 7 6.5 7 7.25  
22 239 Nguyễn Đức Mạnh 1 0.5 1.5 5.5 4 4.75  
23 240 Đỗ Giang Minh 6 0.25 6.25 9 8 7.05  
24 241 Đào Gia Minh 7 2 9 9 9 8.25  
25 242 Vũ Thị Thúy Ngân 6 2 8 5.5 7 6.25  
26 243 Phan Khánh Ngọc 6 0.5 6.5 9 8 9  
27 244 Trần Khánh Nguyên 6 1.5 7.5 9.5 9 9.25  
28 245 Nguyễn Đức Khôi Nguyên 6 2 8 6 7 8.25  
29 246 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 6 2 8 9.5 9 6.5  
30 247 Nguyễn Trần Phong 6.5 0.5 7 9.5 8 8.5  
31 248 Trần Đức Phong 6 0.5 6.5 9.5 8 8.5  
32 249 Vũ Mai Phương 6.5 0 6.5 10 8 10  
33 250 Phan Thu Phương 5 0.5 5.5 6.5 6 7.5  
34 251 Bùi Phùng Tú Quyên 7 2 9 8 9 8.75  
35 252 Nguyễn Lê Mạnh Thái 5 2 7 5 6 7.25  
36 253 Nguyễn Thị Phương Thanh 6 0.5 6.5 6.5 7 5.5  
37 254 Văn Minh Thịnh 6 0 6 3 5 3.75  
38 255 Lưu Anh Thư 6 2 8 9 9 6.25  
39 256 Tô Đình Thủy 5 0.5 5.5 3.5 5 3.25  
40 257 Đặng Sơn Tùng 5 2 7 7.5 7 9.25  
41 258 Trần Tuấn Việt 6 1.5 7.5 7 7 8.75  
42 259 Hoàng Mai Minh Vương 6.5 1.5 8 8.5 8 7.25  
43 260 Đoàn Thảo Vy 6 2 8 7 8 7.5