Trang chủ

Khối 2

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 2B3 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 27/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 560

STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 91 Lê Hồng Bảo An 6 1.5 7.5 8.5 8 7.5  
2 92 Đàm Quốc  Anh 7 2.5 9.5 8 9 9.25  
3 93 Nguyễn Thị Tú Anh 6.5 2 8.5 9 9 9.5  
4 94 Trần Tuấn Anh 4 2 6 5 6 7.75  
5 95 Nguyễn Minh Anh 6.5 2 8.5 9 9 9  
6 96 Vũ Trung Anh 5 2 7 3 5 7.75  
7 97 Nguyễn Minh Anh 7 2.5 9.5 9 9 9  
8 98 Phạm Ngọc Bích 7 2 9 9 9 9  
9 99 Nguyễn Hoàng Minh Châu 7 2.5 9.5 9 9 9.5  
10 100 Nguyễn Hoàng Dũng 6.5 1.5 8 8 8 9.25  
11 101 Phạm Minh Đức 6 1 7 7.5 7 10  
12 102 Trần Minh Hải 6.5 3 9.5 10 10 9.5  
13 103 Trịnh Nguyễn Gia Hân 6.5 2 8.5 9.5 9 10  
14 104 Hoàng Hạnh Hân 7 1 8 9.5 9 8.75  
15 105 Bùi Trung  Hiếu 5.5 1 6.5 7.5 7 8.75  
16 106 Trần Mạnh Hùng 6.5 2 8.5 9 9 10  
17 107 Nguyễn Hoàng Nhật Huy 6 1.5 7.5 10 9 10  
18 108 Đỗ Tường  Lâm 7 2 9 10 10 10  
19 109 Nguyễn Uyên Linh 6.5 2 8.5 9.5 9 9.25  
20 110 Đinh Thị Khánh Linh 7 1.75 8.75 9 9 9.75  
21 111 Nguyễn Duy Mạnh 5.5 2.5 8 9 9 9.75  
22 112 Hoàng Thị Hiền My 6.5 2 8.5 8 8 9.25  
23 113 Hồ Đức Minh 6.5 2.5 9 10 10 10  
24 114 Nguyễn Cảnh Nhật Nam 5.5 1.5 7 6 7 10  
25 115 Lưu Trịnh Tuấn Nghĩa 6.5 1.5 8 9.5 9 7.75  
26 116 Trần Vũ Thảo Nguyên 6.5 2 8.5 8.5 9 8.5  
27 117 Nguyễn Phương Nhi 6 2 8 9.5 9 8.5  
28 118 Nguyễn Yến Nhi 7 2.5 9.5 6.5 8 9  
29 119 Nguyễn Thị Thu Phương 6 2 8 9 9 6  
30 120 Trần Hoàng Thái  Sơn 5.5 2 7.5 7 7 5.5  
31 121 Phạm Tùng Sơn 5.5 0 5.5 7 6 7.25  
32 122 Lê Thị Hồng Tâm 6.5 2 8.5 7.5 8 7  
33 123 Đồng Quang Thái 6 2 8 8.5 8 9.25  
34 124 Mai Đức Thắng 6.5 2.5 9 10 10 10  
35 125 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 5.5 0 5.5 6.5 6 9.75  
36 126 Nguyễn Phương Thảo 6.5 2 8.5 8.5 9 9.25  
37 127 Vũ Minh Thông 6 1 7 8.5 8 9.5  
38 128 Phạm Mai Trang 7 1.5 8.5 9 9 10  
39 129 Phạm Trọng Tuấn 6.5 2.5 9 8 9 9.25  
40 130 Phạm Phương Uyên 6 2 8 9 9 6  
41 131 Lê Thị Hồng Vân 7 2.5 9.5 8 9 9.5  
42 132 Nguyễn Hải Việt 7 1.5 8.5 8 8 9.75  
43 133 Đỗ Yến Vy 6.5 2.5 9 9 9 9.5