Trang chủ

Khối 2

Kết quả kiểm tra khảo sát đầu năm - Lớp 2B1 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 27/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 576

STT SBD HỌ VÀ TÊN ĐIỂM GHI
 CHÚ
Tiếng Việt Toán
Đ.tiếng Đ.hiểu Đọc Viết TV
1 1 Nguyễn Hoàng Hải An 6.5 2 8.5 9.75 9 9.5  
2 2 Trần Hà Kiều Anh 7 1.5 8.5 9.5 9 8.25  
3 3 Phan Nguyệt Ánh 5.5 2 7.5 10 9 7  
4 4 Trần Minh Châu 6 2 8 9.75 9 8  
5 5 Bùi Quỳnh Chi 6.5 1.5 8 9 9 8.75  
6 6 Hoàng Xuân Cường 6 1.5 7.5 8.5 8 9.75  
7 7 Đào Xuân Đức Dũng 5.5 2 7.5 8.5 8 8.5  
8 8 Hồ Quang Dũng 6 0.5 6.5 8 7 7.75  
9 9 Nguyễn Trọng  Đạt 6 2.5 8.5 10 9 9.25  
10 10 Vũ Thành Đạt 6 2.5 8.5 7 8 9.25  
11 11 Đoàn Thế  Đức 4.5 0 4.5 6 5 7  
12 12 Tạ Duy  Đức 5.5 1 6.5 9 8 9.75  
13 13 Lê Ngọc 6 2 8 10 9 9.25  
14 14 Nguyễn Đức Hiếu 6.5 1.5 8 8 8 6.75  
15 15 Hoàng Văn Phi Hùng 5.5 2 7.5 8.5 8 10  
16 16 Phạm Khải Huy 6 2.5 8.5 10 9 9.75  
17 17 Phạm Hữu Huy 5.5 1 6.5 6.5 7 8  
18 18 Nguyễn Khánh Huyền 5 2 7 8.5 8 7  
19 19 Phạm Mai Khanh 7 1 8 10 9 10  
20 20 Ngô Thị Minh Khuê 6 2 8 8 8 9  
21 21 Nguyễn Hiểu Lam 5.5 1.5 7 9.5 8 9  
22 22 Nguyễn Khánh Linh 5.5 1.5 7 10 9 6.25  
23 23 Nguyễn Thị Trang Linh 6.5 2 8.5 9 9 6.75  
24 24 Nguyễn Thùy Linh 6 1.5 7.5 9 8 9.25  
25 25 Phạm Linh Linh 6 2 8 9.25 9 9.75  
26 26 Trần Thị Xuân Mai 6 2 8 9.5 9 8.5  
27 27 Lê Vũ Minh 6 2 8 8 8 7  
28 28 Lê Bùi Hải Nguyên 6.5 1.5 8 9 9 9.25  
29 29 Bùi Thiện  Nhân 6.5 2.5 9 7.5 8 9.75  
30 30 Nguyễn Thanh  Phúc 5.5 1.5 7 8.5 8 9.75  
31 31 Nguyễn Trọng  Phúc 5.5 2 7.5 5 6 7.25  
32 32 Phạm Phan Phúc 6.5 1.5 8 9 9 9.25  
33 33 Phạm Thị Huyền Phương 5.5 1.5 7 8 8 9  
34 34 Nguyễn Huyền Thư 6.5 2 8.5 7.5 8 8.75  
35 35 Nguyễn Ngọc Minh Thư 6 2.5 8.5 6.75 8 7.75  
36 36 Phạm Thị Kiều Trâm 6 2 8 9.5 9 9.75  
37 37 Hoàng Lê Mai Trang 7 2 9 9 9 10  
38 38 Nguyễn Thị Thùy Trang 6 1.5 7.5 8 8 8.75  
39 39 Đào Thanh Tùng 6 2.5 8.5 8.5 9 9  
40 40 Hà Tú Uyên 6 2 8 6 7 9.5  
41 41 Vũ Hoàng Việt 5 1.5 6.5 9 8 10  
42 42 Trần Thị Hải Yến 6 0.5 6.5 9 8 10