Trang chủ

Khối 2

Kết quả kiểm tra giữa kì II - Lớp 2B8 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 31/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 645

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đọc tiếng

Đọc hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Nguyễn Ngọc Bình An 5 3 8 9 9 9.5  
2 Bùi Ngọc  Anh 6 4 10 9 10 9.25  
3 Nguyễn Hà Trang Anh 5 3 8 8 8 8  
4 Nguyễn Quỳnh Anh 4 3 7 7 7 4.75  
5 Nguyễn Thị Ngọc Anh 6 4 10 9 10 10  
6 Nguyễn Nhật Bách 6 3 9 8.5 9 10  
7 Phạm Trọng Bách 5 4 9 9 9 10  
8 Đoàn Thị Khánh Chi 6 4 10 10 10 10  
9 Lê Quỳnh Chi 5 3 8 10 9 10  
10 Đinh Phương Diệp 6 4 10 9.75 10 9  
11 Võ Hồng  Duy 6 4 10 9.5 10 10  
12 Bùi Hữu Anh Đức 6 3 9 8.5 9 9.25  
13 Phạm Hoài Đức 5 4 9 9 9 9.5  
14 Nguyễn Ngân Giang 6 3 9 9 9 9.75  
15 Nghiêm Quang Hiếu 5 3 8 7.5 8 8  
16 Hoàng Mạnh Hùng 5 3 8 7 8 10  
17 Phạm Quang Hưng 6 3 9 8.5 9 10  
18 Bùi Mai Hương 5 3 8 8.5 8 9.5  
19 Đoàn Nguyệt Hương 6 4 10 9 10 10  
20 Lương Gia Huy 6 4 10 9.5 10 8.5  
21 Nguyễn Minh Huy 6 3 9 8 9 9.75  
22 Lại Phương Linh 6 4 10 10 10 8.75  
23 Mai Khánh Linh 5 3 8 8 8 9  
24 Vũ Khánh Linh 6 4 10 9 10 10  
25 Lê Đặng Huyền Mai 6 3 9 9 9 10  
26 Phạm Trần Hoàng Mai 4 4 8 7 8 6.75  
27 Phạm Phú Minh 5 3 8 9 9 10  
28 Vũ Ngọc Hà My 6 4 10 10 10 9.25  
29 Vũ Thị Huyền My 6 3 9 7 8 10  
30 Nguyễn Hải Nam 5 3 8 7 8 9.25  
31 Phạm Trọng Nghĩa 6 4 10 10 10 10  
32 Nguyễn Đức Nhân 6 4 10 10 10 10  
33 Đặng Quỳnh Phương 5 3 8 7 8 6  
34 Đoàn Anh Quân 5 3 8 8 8 8.5  
35 Tạ Sang Sang 6 3 9 9 9 8.5  
36 Phạm Phương Thảo 6 4 10 10 10 9.5  
37 Vũ Phương Trang 6 3 9 8 9 9.5  
38 Nguyễn Ngọc Tú Uyên 6 4 10 10 10 10  
39 Nguyễn Thị Hải Yến 6 4 10 10 10 9