Trang chủ

Khối 2

Kết quả kiểm tra giữa kì II - Lớp 2B6 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 31/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 715

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đọc tiếng

Đọc hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Phạm Phương Anh 6 4 10 10 10 9.5  
2 Phạm Tuấn Anh 5.5 3 8.5 7.5 8 9.75  
3 Nguyễn Đức Bình 5.5 3.5 9 8.5 9 9.5  
4 Nguyễn Kim Chi 6 4 10 10 10 9.25  
5 Nguyễn Ngọc Diệp 6 4 10 9 9 9  
6 Vũ Bảo Đức Duy 6 4 10 7 8 10  
7 Phạm Thành Đạt 6 4 10 9 9 10  
8 Thịnh Trường Giang 6 4 10 9.5 10 10  
9 Nguyễn Huy Hoàng 5 3 8 8.5 8 9.75  
10 Phan Hoàng Huy 5.5 3.5 9 8.5 9 9.75  
11 Vũ Minh Khang 6 4 10 9 10 10  
12 Bùi Trung Kiên 5 3 8 8.5 8 8  
13 Nguyễn Thùy Linh 6 3.5 9.5 9.5 10 10  
14 Trình Tô Ngọc  Linh 6 4 10 10 10 10  
15 Vũ Hương Linh 6 4 10 9.5 10 8.5  
16 Bùi Đức Mạnh 6 4 10 9.5 10 10  
17 Võ Tiến Minh 6 4 10 9 9 9.25  
18 Nguyễn Công Nghĩa 5 3 8 8 8 8.5  
19 Lê Thanh Nhàn 6 4 10 9.5 10 9  
20 Bùi Tuyết Nhi 5 2 7 3.5 5 9  
21 Hoàng Thị Hoài Phương 6 4 10 9 9 8.5  
22 Nguyễn Minh Phương 6 4 10 9.5 10 9  
23 Trần Hà Phương 6 4 10 10 10 10  
24 Nguyễn Đức Quân 5 2 7 6 7 8.75  
25 Hoàng Thị Như Quỳnh 5 3 8 5.5 7 9.5  
26 Lê Thúy Quỳnh 6 3.5 9.5 9 9 10  
27 Bùi Đức Thắng 6 3 9 8 9 10  
28 Lã Đức Thành 6 4 10 9 10 9.5  
29 Vũ Đức Thành 6 3.5 9.5 9 9 10  
30 Phạm Minh Thanh  4 2 6 6 6 5.5  
31 Lê Đức Thịnh 6 4 10 10 10 10  
32 Lê Ngọc Thu Thủy 5.5 3 8.5 7 8 9  
33 Nguyễn Thị Kiều Trân 6 4 10 8.5 9 9.75  
34 Nguyễn Hoàng Trí 6 3 9 9.5 9 8.75  
35 Đinh Đức Trọng 5.5 3.5 9 8.5 9 9.75  
36 Lê Thanh Tùng 6 4 10 8.5 9 10  
37 Nguyễn Tường Vy 6 3 9 8.5 9 9  
38 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 6 4 10 9 9 8.75