Trang chủ

Khối 2

Kết quả kiểm tra giữa kì II - Lớp 2B5 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 31/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 679

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đọc tiếng

Đọc hiểu

Đọc

Viết

TV

1 An Quốc Anh 5 3.5 8.5 8 9 9.75  
2 Dương Thị Ngọc Anh 4.5 3 7.5 6.5 7 8  
3 Lê Hà Anh 6 3.5 9.5 8.5 9 8.75  
4 Nguyễn Quỳnh Anh 5.5 3.5 9 7 8 9  
5 Nguyễn Tùng  Anh 6 4 10 8.5 9 10  
6 Nguyễn Hoàng  Bách 5 3.5 8.5 7.75 8 8.25  
7 Phạm Hoàng Bách 5.5 3.5 9 8 9 9  
8 Ngô Thị Kim Chi 5 3.5 8.5 9 9 8.5  
9 Vũ Hoàng Khánh Duy 6 3 9 9 9 9  
10 Đặng Minh Đại 5 3.5 8.5 7 8 7.5  
11 Nguyễn Tiến Đạt 5.5 3.5 9 9 9 9.5  
12 Nguyễn Hoàng  Hải 5 3 8 9 8 9  
13 Phạm Hoàn Hảo 5.5 3.5 9 9.5 9 9.25  
14 Đặng Thị Thảo  Hiền 5.5 3.5 9 9 9 9  
15 Đào Văn Trọng Hiệp 5.5 3.5 9 8.5 9 8.5  
16 Nguyễn Đức Hiếu 3.5 2.5 6 5 6 5.75  
17 Nguyễn Phú Hiếu 6 3 9 8 9 9.5  
18 Phạm Đức Hiếu 6 3 9 9 9 8.75  
19 Hoàng Quốc Huy 4.5 3.5 8 6 7 7.5  
20 Vũ Hoàng Vân Khánh 6 3 9 9 9 10  
21 Nguyễn Anh Khoa 6 4 10 10 10 9.75  
22 Lê Khánh Linh 5.5 3.5 9 8 9 9.25  
23 Nguyễn Phương Linh 6 4 10 9.5 10 10  
24 Vũ Hoàng Linh 4.5 3.5 8 7.5 8 9  
25 Vũ Trần Diệu Linh 5 3 8 8 8 9  
26 Nguyễn Quang Mạnh 5.5 3.5 9 9 9 9.25  
27 Lưu Huệ Minh 6 4 10 9 9 8.5  
28 Phạm Quang Minh 5 3 8 7 8 8  
29 Phạm Tuấn Minh 5.5 3.5 9 9.5 9 10  
30 Phan Phương Minh 6 4 10 9.5 10 8.75  
31 Lưu Bảo Ngân 4.5 3.5 8 6 7 8.5  
32 Phùng Tuyết Nhi 6 4 10 9.5 10 10  
33 Bùi Thị Trang Nhung 5.5 3.5 9 9 9 8.5  
34 Phạm Đức Thái Sơn 5.5 3.5 9 8 8 8  
35 Nguyễn Thanh Thư 5 3 8 8 8 9.25  
36 Nguyễn Hương Quỳnh Trang 6 4 10 9 10 10  
37 Nguyễn Thị Thùy Trang 6 4 10 10 10 9  
38 Cao Thanh Tùng 5.5 3.5 9 9 9 9.75  
39 Trần Mai  Uyên 6 4 10 9.5 10 9.5  
40 Tống Thục Văn 5.5 3.5 9 9 9 8  
41 Phạm Quốc Việt 3.5 2 5.5 5 5 7