Trang chủ

Khối 2

Kết quả kiểm tra giữa kì II - Lớp 2B3 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 31/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 840

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đọc tiếng

Đọc hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Mai Tường Anh 6 2 8 9.5 9 8.5 9
2 Nguyễn Việt Phương Anh 6 3 9 8.5 9 9.75 10
3 Nguyễn Ngọc Anh 5 3 8 9 9 9.5 9
4 Nguyễn Trần Vân Anh 6 3 9 8.25 8 6.75 7
5 Nguyễn Phạm Ngọc  Anh 6 4 10 9.5 10 9.25 9
6 Đỗ Gia Bảo 5 3 8 8.5 8 9 9
7 Trần Thị Vân Chi 6 4 10 9 9 7 7
8 Nguyễn Tiến Dũng 6 3 9 9 9 9 9
9 Nguyễn Thùy Dương 6 4 10 9.5 10 9 9
10 Đoàn Thị Hồng 5 3 8 8 8 9 9
11 Vũ Thu Hằng 6 4 10 10 10 10 10
12 Đỗ Huy Hoàng 5 3 8 8.5 9 9.25 9
13 Nguyễn Quốc Hùng 6 4 10 9.5 9 10 10
14 Nguyễn Hồng  Huy 6 3 9 8.5 8 10 10
15 Trần Đình Gia Huy 5 2 7 7 7 7 7
16 Nguyễn Khánh Huyền 5 4 9 10 10 9.5 9
17 Dương Phúc Hưng 6 3 9 8.25 8 7.25 7
18 Lương Quốc Khánh 6 3 9 8 8 7.25 7
19 Nguyễn Xuân Lâm 5 3 8 6 7 6.75 7
20 Bùi Hoàng Diệu Linh 4.5 3 7.5 8.5 9 10 10
21 Vũ Thùy Linh 4.5 2 6.5 6.75 7 7.75 8
22 Nguyễn Hồng Gia Linh 6 4 10 9.5 10 10 10
23 Nguyễn Viết Mai Linh 5 3 8 9 9 8.75 9
24 Bùi Huyền Linh 6 4 10 9.5 10 9 9
25 Bùi Phương Linh 6 4 10 9.5 10 8.25 8
26 Đặng Hồ Thăng Long 6 4 10 10 10 10 10
27 Mai Tuấn Minh 4.5 3 7.5 7.5 8 8 8
28 Phan Lương Trà  Mi 6 3 9 10 10 9.5 10
29 Phạm Hải My 6 3 9 8.5 9 10 10
30 Nguyễn Hữu Nam 6 4 10 9 9 9 9
31 Đinh Khánh Ngọc 5 3 8 8.25 8 9.75 10
32 Nguyễn Yến Nhi 6 3 9 8.5 9 10 10
33 Hồ Thị Yến Nhi 6 2 8 6.5 7 8.25 8
34 Trần Triệu Trường Phát 6 3 9 9.5 9 9.25 9
35 Phạm Hữu Phong 5 3 8 7.5 8 7.25 7
36 Bùi Thu  Phương 6 4 10 10 10 9.75 10
37 Lê Mai  Phương 6 4 10 9.5 10 8.75 9
38 Lê Diễm Quỳnh 5 3 8 8.75 9 9.25 9
39 Đặng Tất Thành 6 3 9 9 9 10 10
40 Nguyễn Vũ Bảo Trung 5 4 9 9 9 9 9
41 Nguyễn Tiến Thịnh 6 4 10 10 10 10 10
42 Lê Quang Vinh 5 3 8 7.5 8 7.5 8