Trang chủ

Khối 2

Kết quả kiểm tra giữa kì II - Lớp 2B1 - Năm học 2013-2014
Ngày đăng 31/03/2014 | 12:00 | Lượt xem: 718

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỂM

GHI
 CHÚ

Tiếng Việt

Toán

Đọc tiếng

Đọc hiểu

Đọc

Viết

TV

1 Nguyễn Trọng Đức Anh 6 4 10 10 10 9.5  
2 Đặng Phương Anh 6 4 10 9 10 10  
3 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 5.5 3.5 9 9.5 10 7.5  
4 Phạm Ngọc Anh 5 4 9 9.5 10 10  
5 Phạm Thị Minh Anh 6 4 10 10 10 10  
6 Phạm Trang Anh 5.5 3.5 9 9.75 10 9.5  
7 Phạm Trung Anh 5 3 8 6.5 7 8  
8 Nguyễn Vương Bình 6 3 9 8.5 9 9.5  
9 Bùi Phương Dung 5.5 3.5 9 8.5 9 8  
10 Hoàng Trường Giang 5.5 4 9.5 8.5 9 10  
11 Trần Ngân 5 3 8 8.5 9 9.5  
12 Hoàng Đình Hiếu 5.5 3.5 9 9.5 10 10  
13 Trần Trung Hiếu 5 3 8 7.5 8 8.5  
14 Đào Hoàng Khánh Huyền 6 4 10 10 10 10  
15 Phạm Quốc  Hưng 5.5 4 9.5 8.5 9 9  
16 Nguyễn Thu Hường 5.5 4 9.5 8.5 9 9  
17 Trần Thái Khang 4.5 3.5 8 8 8 9  
18 Nguyễn Tùng Lâm 5.5 3.5 9 9 9 9  
19 Nguyễn Hiếu Linh 5 3 8 7 7 8  
20 Nguyễn Khánh Linh 4 3 7 5 6 7  
21 Phan Hà Linh 5.5 3.5 9 7.5 8 8.5  
22 Cao Ngọc Bông Mai 5 3.5 8.5 9.5 9 9  
23 Ngô Như Mai 6 4 10 9 10 9.5  
24 Tống Minh 6 3.5 9.5 10 10 9.5  
25 Nguyễn Vũ Hải Nam 5.5 3.5 9 9 9 9.5  
26 Vũ Tuyết Ngân 5 4 9 8.75 9 10  
27 Đồng Minh Ngọc 5 3 8 7.5 8 7.5  
28 Hoàng Thị Bích Ngọc 5.5 3.5 9 7.5 8 8  
29 Nguyễn Đoàn Yến Ngọc 5.5 3.5 9 8.5 9 10  
30 Phạm Yến Nhi 5.5 2.5 8 8.5 8 9  
31 Phạm Đức Phú 5.5 2.5 8 7.5 8 7.75  
32 Hoàng Minh Quân 5 2 7 5.5 7 7  
33 Nguyễn Vi Thảo 5.5 4 9.5 10 10 9.5  
34 Vũ Quốc Thiện 5 3 8 7 8 8  
35 Đồng Nhật Thư 6 3 9 8.5 9 8.5  
36 Ngô Hiền Trang 4.5 4 8.5 8 8 9  
37 Hàn Khải Anh Tuyết 5 3 8 7 7 8.5  
38 Đặng Thái Nam 5 3 8 8.5 9 10