Trang chủ

Khối 2

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 2B7
Ngày đăng 06/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 458

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

LỚP 2B7 - NĂM HỌC 2010 - 2011

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Nguyễn Trọng An 9 9 9 9  
2 Cao Diệp Anh 8 9 7 8  
3 Nguyễn Hoàng Anh 10 9 9 9  
4 Nhữ Mai Anh 9 9 8 8.5  
5 Vũ Minh Dũng 9 9 8 8.5  
6 Vũ Tiến  Dũng 8.5 9 7 8  
7 Phạm Quý Dương 9 9 8 8.5  
8 Đặng Văn Tiến Đạt 9 9 8 8.5  
9 Vũ Minh Đạt 9.5 9 9 9  
10 Nguyễn Việt Đức 9 9 8 8.5  
11 Nguyễn Thị Hương Giang 10 9 9 9  
12 Phạm Khánh Giang 8.5 9 7 8  
13 Đinh Quang Huy 8.75 9 9 9  
14 Hoàng Quốc Huy 9 9 7 8  
15 Lê Quang Huy 10 9 9 9  
16 Nguyễn Nhật Huy 9.75 10 9 9.5  
17 Bùi Nguyễn Linh 9 9 8 8.5  
18 Trần Thùy Linh 9 9 9 9  
19 Nguyễn Hải Long 9 9 9 9  
20 Nguyễn Ngọc Mai 9 9 9 9  
21 Đỗ Hoàng Minh 9.75 9 8 8.5  
22 Bùi Thị Minh Ngọc 9 9 9 9  
23 Trần Hải Ngọc 9 9 10 9.5  
24 Lê Quang Nghĩa 9 9 9 9  
25 Nguyễn Công Nghĩa 8 9 9 9  
26 Nguyễn Trí Nghĩa 10 9 8 8.5  
27 Bùi Thảo Nguyên 8.75 9 9 9  
28 Phạm Thị Minh Phương 10 10 9.75 9.875  
29 Vũ Minh Phương 9 9 10 9.5  
30 Phan Anh Thư 9 9 10 9.5  
31 Lê Đức Thành 8 9 9 9  
32 Phạm Tiến Thành 9.5 9 8 8.5  
33 Nguyễn Phúc Thịnh 8.25 8 7 7.5  
34 Đỗ Cao Thuận 9.5 9 9 9  
35 Nguyễn Sơn  Tùng 9 9 9 9  
36 Trương Quang Vinh 8 9 9 9