Trang chủ

Khối 2

Kết quả kiểm tra giữa học kì I năm học 2010 - 2011 - Lớp 2B4
Ngày đăng 06/11/2010 | 12:00 | Lượt xem: 404

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

KẾT QUẢ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  

LỚP 2B4 - NĂM HỌC 2010 - 2011

STT HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ KIỂM TRA GHI CHÚ
TOÁN TIẾNG VIỆT
Đọc Viết GKI
1 Nguyễn Quỳnh Anh 8.7 8 8 8  
2 Phạm Trần Thảo Anh 9.7 9 9 9  
3 Hoàng Việt Ánh 7.8 4 6 5  
4 Phạm Ngọc Ánh 10 9 9 9  
5 Phạm Mạnh Cường 9.5 7 7 7  
6 Nguyễn Thị Mai Chi 8.5 9 9 9  
7 Nguyễn Thị Ngọc Giang 7.5 10 9 9.5  
8 Nguyễn Trường Giang 8.7 8 8 8  
9 Hoàng Thị Mỹ Hạnh 8 7 8 7.5  
10 Bùi Bích Hoa 9 8 8 8  
11 Nguyễn Quang Huy 10 9 9 9  
12 Nguyễn Khánh Huyền 8.5 5 6 5.5  
13 Trần Quỳnh Hương 7.7 8 8 8  
14 Nguyễn Ngọc Khoa 8 9 9 9  
15 Hoàng Trung Kiên 10 8 8 8  
16 Trần Huyền Diệu Linh 8.5 10 9 9.5  
17 Trần Mai Linh 9 9 9 9  
18 Nguyễn Ngọc Mai 9.7 10 8 9  
19 Bùi Đức Mạnh(A) 9 8 9 8.5  
20 Bùi Đức Mạnh(B) 8.7 6 7 6.5  
21 Phạm Anh Minh 10 9 9 9  
22 Phạm Gia Minh 6 6 5 5.5  
23 Phạm Bá Nam 5 4 6 5  
24 Phùng Phạm Hải Nam 9.7 7 6 6.5  
25 TrầnPhương Nam 6.5 5 6 5.5  
26 Lê Ngọc Thu Ngân 9 8 8 8  
27 Nguyễn Thị Ánh Ngọc 6.5 8 8 8  
28 Vũ Phương  Thảo 5.5 7 7 7  
29 Nguyễn Thị Minh Thúy 7.8 6 7 6.5  
30 Nguyễn Thị Thanh Trúc 5.3 8 7 7.5  
31 Nguyễn Đình Tuấn 8.7 4 6 5  
32 Phạm Thị Hồng Vân 4.5 7 7 7  
33 Lương Đức Phú Vinh 10 9 9 9  
34 Ngô Thế Vinh 7.5 5 7 6  
35 Lưu Hoàng Việt 9.7 7 7 7  
36 Nguyễn Thị Hoài Xuân 8.7 9 9 9