Trang chủ

Khối 2

Kết Quả Khảo Sát Đầu Năm - Năm Học 2010-2011 - Lớp 2B2
Ngày đăng 24/09/2010 | 12:00 | Lượt xem: 405

STT

HỌ VÀ TÊN

Kết quả kiểm tra

Tiếng Việt

Toán

      1         

Lê Thị Thùy

An

9

8

      2         

Lê Thị Phương

Anh

7

6

      3         

Nguyễn Đức

Anh

7

6

      4         

Phạm Đặng Huy

Anh

6

8

      5         

Trần Quang

Anh

7

7

      6         

Vũ Thị Kim

Anh

8

7

      7         

Trần Mậu

Công

9

7

      8         

Đồng Khánh

Dương

7

7

      9         

Lương Thị Bình

Dương

8

9

   10         

Phạm Anh

Đức

7

6

   11         

Vũ Thị Quỳnh

Giang

6

7

   12         

Bùi Xuân

Hiệp

9

8

   13         

Phạm Việt

Hùng

8

8

   14         

Trịnh Quang

Hùng

9

9

   15         

Lê Gia

Huy

9

9

   16         

Nguyễn Khánh

Linh

8

8

   17         

Nguyễn Thị Trúc

Linh

7

10

   18         

Phạm Thị Thùy

Linh

 

7

   19         

Phạm Tuấn

Minh

8

8

   20         

Nguyễn Hoài

Nam

8

8

   21         

Phạm Hải

Nam

7

7

   22         

Nguyễn Thị Hoàng

Ngân

9

9

   23         

Nguyễn Hoàng Bảo

Ngọc

8

9

   24         

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

7

9

   25         

Trần Bảo

Ngọc

9

10

   26         

Chu Cầm

Ninh

8

7

   27         

Đỗ Thành

Phát

8

9

   28         

Trịnh Tuấn

Phương

7

7

   29         

Vy Hoàng

Phi

9

9

   30         

Nghiêm Phương

Thảo

9

8

   31         

Ngô Đức

Thắng

8

8

   32         

Lê Phương

Thu

6

8

   33         

Phạm Thị

Thư

8

9

   34         

Phạm Thành

Vinh

8

9

   35         

Đào Trần Quang

Vỹ

3

7

   36         

Nguyễn Hoàng

Anh

8

7

   37         

Phạm Ngọc

Thủy

6

6