Trang chủ

Khối 2

Lớp 2B4 - Năm học 2012-2013
Ngày đăng 12/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 477

STT

Họ và tên

Chiều cao

Cân nặng

Thị lực

Mắt phải(/10)

Mắt trái(/10)

1 Nguyễn Đức Anh 113 22.5 10 10
2 Nguyễn Phương Anh 103 18 10 10
3 Vũ Phương Anh 110 20 9 10
4 Vũ Trọng  Bách 112 19 10 10
5 Phạm Thái Bảo 125 24 10 10
6 Nguyễn Quang  Bình 116 21.5 10 10
7 Nguyễn Thị Quỳnh Chi 113 25 10 10
8 Lê Thành Đạt 115 17.5 10 10
9 Trần Mạnh  Dũng 108 16 10 10
10 Phùng An Duyên 114 18 8 8
11 Phan Thu 112 16.5 10 10
12 Phan Thanh Hải 116 27.5 9 9
13 Nguyễn Minh Hằng 118 28 10 10
14 Bùi Trọng Hiếu 107 15 10 10
15 Nguyễn Huy  Hoàng 119 27 10 10
16 Vũ Tiến  Hoàng 117 23.5 10 10
17 Bùi Thanh Hương 113 21 9 9
18 Lưu Thị Khánh Hương 113 25 10 10
19 Hoàng Quang Huy 120 28 10 10
20 Khổng Đức Huy 116 16 10 10
21 Lưu Thị Khánh Huyền 111 20 10 10
22 Lương Hà Nam Khánh 120 28 9 9
23 Nguyễn Khánh Linh 111 20 9 9
24 Bùi Quang Minh 114 28 10 10
25 Vũ Hà My 113 22 10 10
26 Vũ Khánh Nguyên 124 25 10 10
27 Nguyễn Thị Ngọc Ninh 110 19 10 10
28 Trần Lương Ngọc Oanh 109 16.5 10 10
29 Nguyễn Đức Phong 113 19 10 10
30 Phạm Thị  Phương 101 17 10 10
31 Trương Mai Phương 113 20 9 9
32 Nguyễn Phạm Thanh Tâm 118 26.5 9 9
33 Bùi Thị Bích Thủy 116 19.5 9 9
34 Nguyễn Đặng Bảo Trân 113 17 10 10
35 Phạm Yến Vi 125 33 10 10