Trang chủ

Khối 2

Lớp 2B7 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 787

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Nữ Nơi sinh Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 Nguyễn Thu An 6/10/2007 Nữ   Nguyễn Đức Quang Số 5D34 Đồng Qốc Bình Công nhân 0904944429
2 Đào Nguyễn Đức Anh 28/8/2007 Nam   Đào Quang Dũng Số 1/ngõ phụ 10A/83- Nguyễn Bình Kinh doanh 0967061026
3 Đinh Hà Duy Anh 25/11/2007 Nam   Đinh Công Duy 9/24/241 Lạch Tray- Đằng Giang LĐTD 0934335340
4 Tô Việt Anh 7/5/2007 Nam   Tô Đức Thắng 1/51/263 Đằng Giang Công nhân 0904460190
5 Phạm Minh Dũng 10/4/2007 Nam   Phạm Bá Liêm 92/45 Kiều Sơn-Đằng Lâm-An Hải Kỹ sư 0945341369
6 Lê Trung Dũng 31/12/2007 Nam   Lê Mạnh Hùng Số 73 Quán Nam Kênh Dương NVVP 0912547027
7 Phạm Tiến Dũng 14/10/2007 Nam   Phạm Văn Trung 42 Nam Pháp I - Đằng Giang LĐTD 0904065581
8 Chu Thùy Dương 5/6/2007 Nữ   Chu Văn Hoan Số 119 Lạch Tray Thợ hàn 0906042953
9 Trần Thùy Dương 5/4/2007 Nữ   Trần Hữu Tiến Số 2/20-Nam PhápI-Đằng Giang Nấu ăn 0904992074
10 Nguyễn Tấn Đạt 17/9/2007 Nam   Nguyễn Văn Tuấn 14/23-Nguyễn Bình NVVP 0945532886
11 Nguyễn Hoàng Đức 21/7/2007 Nam   Nguyễn Văn Đại Số 62-Nam Pháp I-Đằng Giang LĐ tự do 01234261868
12 Nguyễn Trí Đức 6/9/2007 Nam   Nguyễn Thanh Hải Số 10 ngõ 134 Văn Cao Kỹ sư 0945556661
13 Vũ Thị Thu Hiền 18/10/2007 Nữ   Vũ Văn Huân Số 37D7-Đồng Quốc Bình LĐTD 01223316812
14 Nguyễn Trung Hiếu 7/12/2007 Nam   Nguyễn Đình Hải Số 17D76-Nam Pháp I- Đằng Giang LĐTD 0904926096
15 Nguyễn Quang Hiệu 26/1/2007 Nam   Nguyễn Quang Huy Số 12D16-Đồng Quốc Bình Đã mất 01214181306
16 Phạm Nguyễn Ngọc Hùng 16/2/2007 Nam   Phạm Văn Thao 123 đường Nguyễn Bình LĐTD 0963436866
17 Lưu Quốc Huy 6/10/2007 Nam   Lưu Văn Thất Số 1D29-Đồng Quốc Bình bộ đội 0973207817
18 Bùi Gia Huy 31/12/2007 Nam   Bùi Ngọc Hưng Số 127 đường Nguyễn Bình Kỹ sư 0986359879
19 Nguyễn Ngọc Huy 31/10/2007 Nam   Nguyễn Ngọc Sơn 14D15-Đồng Quốc Bình Công nhân 0942268539
20 Trần Gia Hưng 24/11/2007 Nam   Trần Cao Trung Số 6D32- Đồng Quốc Bình Kinh doanh 0915542103
21 Phạm Mai Kiên 10/9/2007 Nam   Phạm Văn Trung Số 16D40- Đồng Quốc Bình Kinh doanh 0919137381
22 Nguyễn Cẩm Linh 30/8/2007 Nữ   Nguyễn Minh Trí 5/221- Đồng Quốc Bình LĐTD 01649469569
23 Nguyễn Anh Minh 11/10/2007 Nam   Nguyễn Sơn Thủy Số1D33 - Đồng Quốc Bình Công nhân 0904382842
24 Nguyễn Ngọc Nam 31/10/2007 Nam   Nguyễn Quang Trung Số 3D36- Đồng Quốc Bình Công nhân 0914264600
25 Tạ Thu Ngân 29/9/2007 Nữ   Tạ Mạnh Trường 12D18- Đồng Quốc Bình NVVP 0903222626
26 Phạm Đào Minh Ngọc 11/1/2007 Nữ   Phạm Văn Thuyên SỐ 12D14- Đồng Quốc Bình Nghỉ hưu 0996145140
27 Đỗ Thái Ngọc 25/7/2007 Nữ   Đỗ Trọng Bình Số 9D40 - Đồng Quốc Bình Công nhân 0977972599
28 Phạm Khánh Ngọc 16/9/2007 Nữ   Phạm Hồng Thắng Số 33D37 - Đồng Quốc Bình LĐTD 0934644336
29 Bùi Ngọc Yến Nhi 16/9/2007 Nữ   Bùi Quý Hưng Đường Nguyễn Bình Kinh doanh 0936343088
30 Peng Bảo Nhi 14/11/2007 Nữ   Peng Li Yong Số 1/420 Lạch Tray Công nhân 0904206661
31 Dương Tiến Sang 26/4/2007 Nam   Dương Quốc Tuấn Tổ 3- Nam Pháp II Cơ khí 0167876561
32 Huỳnh Phương Thảo 19/1/2007 Nữ   Huỳnh Tuấn Số 21D37- Đồng Quốc Bình Tự do 0948296333
33 Nguyễn Phương Thảo 10/3/2007 Nữ   Nguyễn Trọng Hướng Số 17D40- Đồng Quốc bình Kỹ sư 09165223229
34 Nguyễn Thị Vân Thảo 21/4/2007 Nữ   Nguyễn Quang Thắng Số 1/D37- Đồng Quốc Bình LĐTD 0904566590
35 Nguyễn Minh Tiến 13/12/2007 Nam   Nguyễn Hồng Thái Số 15D7- Đồng Quốc Bình Hải quan 0989085684
36 Trần Đức Trí 26/9/2007 Nam   Trần Đức Lễ Tổ 2 xóm Trung- Đằng Giang Giảng viên 0904003628
37 Trần Lương Ngọc Uyên 20/12/2007 Nữ   Trần Hữu Hải Số 2D24- Đồng Quốc Bình Kinh doanh 0912510535
38 Trần Vũ Tú Uyên 24/5/2007 Nữ   Trần Văn Xuyến Số 22D2- Đồng Quốc Bình Bác sỹ 0963183797
39 Lương Hạ Vy 10/8/2007 Nữ   Lương Trác Hoàng 48B/263 Lạch Tray NVVP 1224234752
40 Vy Hải Vỹ 17/4/2007 Nam   Vy Văn Long Số4B246 Tổ 8 Thành Tô Hải An Kinh doanh 988715337