Trang chủ

Khối 2

Lớp 2B5 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 1088

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Nữ Nơi sinh Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 Nguyễn Quỳnh Anh 8/12/2007 Nữ   Nguyễn Việt Hưng 15A/18/384 - Lạch Tray - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng Tự do 0904669588
2 Nguyễn Hoài Anh 3/6/2007 Nữ   Nguyễn Văn Lâm 1D13 - Đồng Quốc Bình - Ngô Quyền - Hải Phòng Công nhân 01263358998
3 Nguyễn Hoàng Anh 26/3/2007 Nam   Nguyễn Huy Dũng 5C/D15 - Đồng Quốc Bình - Ngô Quyền - Hải Phòng Công nhân 0904975848
4 Lê Đặng Hải Anh 30/9/2007 Nữ   Lê Trung Lưu 49A/263 -  Lạch Tray - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng Kế toán 094638955
5 Nguyễn Thị Ngọc Anh 30/4/2007 Nữ   Nguyễn Đức Trọng 36D25 - Đồng Quốc Bình - Ngô Quyền - Hải Phòng Tự do 0934868228
6 Nguyễn Lan Anh 21/12/2007 Nữ   Nguyễn Thị Khiết 35 Nam Pháp I Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng Tự do 01639049422
7 Đoàn Thanh Bình 13/9/2007 Nam   Đoàn Thanh Nghị 2/3Đ52- Đồng Quốc Bình - Ngô Quyền - Hải Phòng Công nhân 01658469710
8 Võ Tá Quốc Chính 15/1/2007 Nam   Võ Quốc Thắng 2/54/241-Lạch Tray - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng Công nhân 0989983909
9 Vũ Văn Cường 13/12/2007 Nam   Vũ Văn Chinh Tổ 2 -Nam Pháp II- Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng Tự do 0989092721
10 Đặng Thùy Dương 14/12/2007 Nữ   Đặng Văn Dần 14A/T5D4- Nguyễn Bình - Đồng Quốc Bình - Ngô Quyền - Hải Phòng Tự do 0989059736
11 Phạm Tiến Đạt 23/9/2007 Nam   Phạm Văn Chiến 447 - TĐC Đằng Lâm I - Thành Tô - Hải An - Hải Phòng Tự do 01268339363
12 Nguyễn Thị Ngọc Hà 22/12/2007 Nữ   Nguyễn Dương Đông 22/Đ33 - Đồng Quốc Bình - Ngô Quyền - Hải Phòng Tự do 0936050576
13 Nguyễn Thị Khánh Hà 1/1/2007 Nữ   Vũ Thị Hiền 78/384 - Lạch Tray - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải PHòng Tự do 0972359057
14 Đặng Thiên Hải 28/12/2007 Nam   Đặng Văn Thanh 112/263 - Lạch Tray - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng Kỹ sư 0902593081
15 Nguyễn Hoàng Hải 18/8/2007 Nam   Nguyễn Văn Dũng 2/17/46 Nam Pháp I - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng Công nhân 01669499170
16 Phùng Bảo Hân 14/2/2007 Nữ   Phùng Ngọc Cường 56/D7 Đồng Quốc Bình Bình - Ngô Quyền - Hải Phòng Nhân viên 0936102477
17 Nguyễn Trung Hiếu 2/5/2007 Nam   Nguyễn Văn Đại 18 Nguyễn Bình - Đồng Quốc Bình - Ngô Quyền - Hải Phòng Lái xe 01216221818
18 Vũ Thị Hoa 7/4/2007 Nữ   Vũ Đăng Quân 3/94/263 - Lạch Tray - Đằng Giang - Ngô Quyền -Hải Phòng Kinh doanh 0936768666
19 Lê Quang Huy 26/9/2007 Nam   Lê Quang Chiểu 34D7 Lạch Tray - Đồng Quốc Bình - Ngô Quyền - Hải Phòng Kỹ sư 0982262382
20 Vũ Ninh Gia Huy 17/12/2007 Nam   Ninh Thị Hơi 23BĐ1- Đồng Quốc Bình - Ngô Quyền - Hải Phòng Tự do 0972006161
21 Bùi Thanh Hương 17/8/2007 Nữ   Bùi Doãn Tâm 44/241 Lạch Tray - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng Công nhân 0913085101
22 Trần Thị Hương 25/6/2007 Nữ   Trần Thị Kim 27D5- Đồng Quốc Bình - Ngô Quyền - Hải Phòng Nội trợ 01225296797
23 Hoàng Trung Kiên 12/9/2007 Nam   Hoàng Anh Tuấn 3/26/384 - Lạch Tray - Đằng giang - Ngô Quyền - Hải pHòng Công nhân 0937343668
24 Phạm Văn Lâm 16/8/2007 Nam   Phạm Văn Nam 19/182 Văn Cao - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải PHòng Tự do 01263313471
25 Nguyễn Phạm Trà My 22/11/2007 Nữ   Nguyễn Trung Nghĩa 12/1/28/263 Lạch Tray- Đằng Giang - Ngô Quyền -Hải Phong Công nhân 0987577082
26 Nguyễn Hải Nam 22/9/2007 Nam   Nguyễn Văn Dương 13B-D32 Nguyễn Bình - Đồng Quốc Bình - Ngô Quyền - Hải PHòng Bộ Đội 01652145275
27 Đoàn Yến Nhi 19/1/2007 Nữ   Đoàn Văn Giang 15D46 Đồng Quốc BÌnh - Ngô Quyền - Hải Phòng Tự do 0934200259
28 Trần Yến Nhi 18/3/2007 Nữ   Trần Đức Anh Số 6  Lạch Tray - Đằng Giang - Ngô Quyền- Hải Phòng Công nhân 0983245180
29 Đặng Yến Nhi 10/2/2007 Nữ   Đặng Đức Ban Số 13 Tổ 2 ngõ 6 Nam Pháp I - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phong Công nhân 01653788713
  Đào Thanh Phong 7/9/2007 Nam   Đặng Thị Yến Số 6 ngõ 2 Khu dân cư Phú Hải-Dương Kinh-Hải Phòng Nhân viên 0906193679
30 Vũ Thị Quỳnh Phương 21/9/2007 Nữ   Vũ Văn Nhiệm 8+9 Đ 19 Đồng Quốc Bình - Ngô Quyền - Hải Phòng Kỹ sư 01689988323
31 Hoàng Anh Quân 12/5/2007 Nam   Hoàng Văn Quang Số 2/3 Đ50 Đồng Quốc BÌnh - Ngô Quyền - Hải Phòng Công nhân 01262369170
32 Phạm Huy Quang 23/7/2007 Nam   Nguyễn Thị Lan 5/27 Đồng Quốc BÌnh - Ngô Quyền - Hải Phòng Tự do 0919154461
33 Nguyễn Ngọc Bảo Tâm 8/8/2007 Nữ   Nguyễn Văn Lượng 5/20 Nguyễn BÌnh - Đồng Quốc Bình - Ngô Quyền - Hải Phòng Nhân viên 0936609678
34 Nguyễn Đình Đức Thành 1/10/2007 Nam   Nguyễn Đình Tuấn Số 3Đ15 Nguyễn BÌnh - Đồng Quốc Bình - Ngô Quyền - Hải Phòng công nhân 01215378722
35 Phạm Thị Phương Thảo 21/12/2007 Nữ   Phạm Ngọc Thành 10D26 - Đồng Quốc Bình - Ngô Quyền - Hải Phòng Tự do 0904979779
36 Nguyễn Lê Phương Thảo 8/12/2007 Nữ   Lê Thị Thu 69C/2-Nguyễn Văn Linh-Đông Hải-Lê Chân - Hải Phong Tự do 0906267586
37 Hoàng Thùy Trang 19/1/2007 Nữ   Hoàng Văn Chuân 22A/D29 - Nguyễn Bình - Đồng Quốc Bình - Ngô Quyền - Hải Phòng Thuyền viên 0978222429
38 Nguyễn Phạm Thanh Trúc 5/6/2007 Nữ   Nguyễn Văn Quế Số 9 D16 Đồng Quốc Bình - Ngô Quyền -Hải Phòng Tự do 0914829493
39 Nguyễn Minh Tùng 7/10/2007 Nam   Nguyễn Tiến Toàn 58/37 Nam Pháp I - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng Lái xe 0912228527
40 Vũ Hoàng Việt 1/10/2007 Nam   Vũ Xuân Bảo 6B11/D9 - Đồng Quốc Bình - Ngô Quyền - Hải Phòng Tự do 0975040866
41 Phan Hoàng Hiệp 20/12/2005 Nam   Phan Xuân Hòa 16/1/28/263 Lạch Tray - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng Lái xe 0914544062
42 Phan Huy Hoàng 20/12/2005 Nam   Phan Xuân Hòa 16/1/28/263 Lạch Tray - Đằng Giang - Ngô Quyền - Hải Phòng Lái xe 0914544062