Trang chủ

Khối 2

Lớp 2B4 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 1118

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 Nguyễn Hoàng Anh 09/08/2007 Nguyễn Khổng Huấn 18/1/2/263 Lạch Tray-ĐG Tự do 01695630286
2 Lê Đức Anh 16/07/2007 Lê Văn Đoán 6- Xóm Trại- ĐG Bộ đội 0904096036
3 Phùng Thị Hải Anh 24/06/2007 Phùng Văn Hệ 24B dãy 13 Gian-NB- ĐQB   0983922079
4 Đàm Hùng Anh 11/10/2007 Đàm Văn Thông 271 Hào Khê- KD-LC Giáo viên 0912469562
5 Hoàng Vân Anh 01/09/2007 Hoàng Văn Thắng 176A/193 Văn Cao-ĐL-HA Kinh doanh 0945519868
6 Nguyễn Việt Anh 17/01/2007 Nguyễn Văn Vận 12 D19 - ĐQB Công chức 0983283479
7 Phạm Tiến Cường 07/10/2007 Phạm Tiến Dũng 33 D25 - ĐQB Kỹ sư 0936840668
8 Phạm Thị Bảo Châu 28/06/2007 Phạm Sơn Nam 129D- Thư Trung-ĐL - HA Kinh doanh 0915988815
9 Nguyễn Học Mai Chi 30/10/2007 Nguyễn Học Đức 26 D25 - ĐQB Tự do 0906345866
10 Vũ Đức Dũng 09/08/2007 Vũ Văn Minh 3/37/32/143- TĐT- LC Kỹ sư 0986530604
11 Đặng Việt Dũng 11/29/2007   15 A/89 Trại Lẻ- LC   0906161545
12 Phùng Hải Hà 02/01/2007 Phùng Văn Duyên 26 D7 -ĐQB bác sĩ 0982340109
13 Bùi Thị Nhâm Hà 10/5/2007 Bùi Duy Thành 31/193 Van Cao- ĐL- HA Kỹ sư 0975147480
14 Vũ Quang Nam Hải 06/04/2007 Vũ Quang Thuận 39 An kim hải- KD- LC Thuyền viên 0902214309
15 Khúc Ánh Minh Hằng 05/08/2007 Khúc Văn Lực 18A6/67 Ngô Gia Tự- ĐL- HA Công an 0932119666
16 Vũ Gia Huy 08/10/2007 Vũ Ngọc Thanh 13/36 Nam pháp 1- ĐG Kinh doanh 0944734586
17 Nguyễn Thanh Hiền 29/08/2007 Nguyễn Quang Duy 98 Quán nam- KD- LC Buôn bán 0912025566
18 Nguyễn Vân Hương 06/12/2007 Nguyễn Gia Trí 64 lô 1 Quán nam- KD- LC Kỹ sư 0904075000
19 Nguyễn Phương Linh 15/12/2007 Nguyễn Văn Tình 1 Bông vải sợi- ĐQB Giáo viên 0912556110
20 Vũ Lê Huyền Linh 16/10/2007 Vũ Đức Thắng 588 Ngô gia tự- ĐL- HA Thuyền viên 0973060068
21 Phạm Mai Linh 28/01/2007 Phạm Quang Mạnh 8/23/38 An đà- Lạch tray- NQ Kỹ sư 0982356883
22 Nguyễn Mai Linh 11/12/2007 Nguyễn Hồng Hải 33/97A/292 Lạch tray- KD- LC nhân viên 0904095108
23 Phạm Hoàng Long 02/04/2007 Phạm Văn Dũng k 305 Ngô gia tự- Cát bi- HA Kỹ sư 0982177177
24 Bùi Thái Long 18/11/2007 Bùi Ngọc Hải 96 Lê văn thuyết- KD- LC Tự do 0944447888
25 Trịnh Nguyễn Hiền Mai 05/05/2007 Trịnh Hoàng Vân 3 tổ 2 Xóm trung- ĐG Công nhân 0932031789
26 Phan Hải Minh 28/12/2007 Phan Văn Tường 71 ngô gia tự- ĐL- HA Công nhân 0918742686
27 Trần Ngọc Minh 21/10/2007 Trần Quốc Tuấn 42 D48- ĐQB Kỹ sư 0983201120
28 Bùi Hoàng Nhất Minh 17/07/2007 Bùi Đình Tuấn 50A/98 Đình Đông- Đông hải- LC Kỹ sư 0912811826
29 Nguyễn Duy Hoàng Nam 30/08/2007 Nguyễn Duy Phú 306 Chung cư Vĩnh Niệm- LC Công nhân 0982245306
30 Nguyễn Học Mai Nhi 30/11/2007 Nguyễn Học Hiếu 5 ngõ 13 Nguyễn Bình-ĐQB Tự do 0904022822
31 Vũ Quỳnh Nhi 09/11/2007 Vũ Thành Trung 4 D39 ĐQB Công nhân 0902045679
32 Đào Thị Trang Nhung 28/12/2007 Đào Xuân Cường ngõ 42 Trực cát- Vĩnh niệm- LC Kinh doanh 0904188272
33 Nguyễn Hồng Ngọc 09/03/2007 Nguyễn Tuấn Hưng 22 Phạm Văn Đồng- AD- DK Kinh doanh 0938986986
34 Nguyễn Nguyên Ngọc 12/4/2007 Nguyễn Việt Dũng 12 D9- ĐQB Thuyền viên 01233889341
35 Phạm Minh Nguyệt 25/11/2007 Phạm Văn Bình 19A10 Nguyễn Văn Linh-LT-NQ Giáo viên 0906122245
36 Vũ Ngọc Phong 17/11/2007 Vũ Ngọc Ánh 16 D58 -ĐQB Kinh doanh 0936967110
37 Lê Vương Quân 18/7/2007 Lê Văn Cảnh 7 Nam Pháp 1- ĐG nhân viên 0912843708
38 Phạm Uyên Thảo 30/7/2007 Phạm Văn Hải 11/49/201 Lạch Tray- LT- NQ nhân viên 0912008118
39 Phạm Trí Toàn 24/6/2007 Phạm Văn Tuấn 4/22/46 Nam Pháp 1- ĐG Thuyền viên 0982257892
40 Vương Thị Thanh Tú 21/7/2007 Vương Đình Bằng 5/13 Nguyễn Bình- ĐQB Tự do 0904022822
41 Trương Thị Quỳnh Trang 04/09/2007 Trương Thế Anh 1/125 Thành Tô- Tràng Cát- HA Tự do 0985021108
42 Trần Quý Thiện 15/9/2007 Trần Quý Vinh 30/282 Lạch tray- KD- LC Công nhân 0989150338
43 Ngô Đức Việt 2007 Ngô Đức Luân 126 Quán Nam- Kênh Dương -LC Bộ đội '0912498993