Trang chủ

Khối 2

Lớp 2B3 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 843

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Nữ Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 Lê Hồng Bảo An 29/10/2007 Nam Lê Hồng Hải 165 Lạch Tray Công nhân 0903473389
2 Nguyễn Thị Tú Anh 12/12/2007 Nữ Nguyễn Chí Linh 10/125/292 Lạch tray Kênh Dương Chuyên viên 0985039926
3 Trần Tuấn Anh 02/11/2007 Nam Trần Vĩnh Long 266 Nguyễn Bỉnh Khiêm Tự do  
4 Nguyễn Minh Anh 18/7/2007 Nữ Nguyễn Mạnh Tiếp 19/176 Nam Pháp 1 Nhân viên 0983686155
5 Vũ Trung Anh 13/8/2007 Nam Vũ Xuân Tân 159 An Đà- ĐG Kinh doanh 0903434975
6 Nguyễn Minh Anh (B) 02/03/2007 Nữ Nguyễn Trung Hải 1/174 Văn Cao - ĐG Kế toán 0903474444
7 Phạm Ngọc Bích 04/04/2007 Nữ Phạm Duy Thanh 32/193 văn Cao - ĐG Công nhân 01283162546
8 Nguyễn Hoàng Minh Châu 28/07/20007 Nữ Nguyễn Quang Mai 26/46 nam Pháp 1 - ĐG Viên chức 0912088138
9 Nguyễn Hoàng Dũng 21/01/2007 Nam Nguyễn Xuân Cường 310/193 Văn Cao Kinh doanh 0904285258
10 Phạm Minh Đức 10/07/2007 Nam Phạm Văn Điềm 142 Phú Hải- Anh Dũng- Công an 0936988588
11 Đàm Quốc Anh 9/3/2007 Nam Trần Thị Ngọc Phương 292 Lạch TRAY   Công nhân 0165563830
12 Trần Minh Hải 24/09/2007 Nam Trần Văn Phúc 16A/231 văn Cao - Đằng Lâm Kỹ sư 0912228895
13 Trịnh Nguyễn Gia Hân 05/11/2007 Nữ Trịnh Tiến Việt 1/17/139 Ngô Gia Tự- ĐLâm Cán bộ 0983810709
14 Hoàng Hạnh Hân 13/03/2007 Nữ Hoàng văn Thành Cụm 3 Thư Trung - Đằng Lâm Nhân viên 0915276108
15 Bùi Trung Hiếu 28/08/2007 Nam Bùi văn Chung 324 Lạch Tray Thợ điện  
16 Trần Mạnh Hùng 06/03/2007 Nam Trafn Mạnh Cường 15/10 Phú hải 3- Anh Dũng Kinh doanh 0913285367
17 Nguyễn Hoàng Nhật Huy 18/07/2007 Nam Nguyễn văn Quyết 5C/16 Tổ 1 Xóm trung- Văn Cao Bảo vệ 0975082213
18 Đỗ Tường Lâm 06/07/2007 Nam Đỗ Tường Vinh 18/6/302 Văn Cao- ĐLâm Kỹ sư 0912242508
19 Nguyễn Uyên Linh 05/12/2007 Nữ Nguyễn Anh Tuấn 2 D22 - Đồng Quốc Bình Kỹ sư 01236955857
20 Đinh Thị Khánh Linh 13/12/2007 Nữ Đinh Hữu Căn 10/800A Thiên Lôi Kênh Dương Tự do 0912772700
21 Nguyễn Duy Mạnh 22/08/2007 Nam Nguyễn Duy thành 15 Ngô Gia Tự- Đằng Lâm Công nhân 0904792260
22 Hoàng Thị Hiền My 07/11/2007 Nữ Hoàng Vũ Huy 15 D56 - Đồng Quốc Bình Nhân viên 0912107844
23 Hồ Đức Minh 22/08/2007 Nam Hồ Mạnh Tuyến 16/33 Nguyễn Đức Cảnh- An Biên - LC Giáo viên 0903205744
24 Nguyễn Nhật Cảnh Nam 26/01/2007 Nam Nguyễn Cảnh Tú 65/129/292 Hào Khê- Ltray Nhân viên 0978010777
25 Lưu Trọng Tuấn Nghĩa 22/01/2007 Nam Lưu Tuấn Dũng 2//282 Lạch tray- Kênh dương Kiến trúc sư 0983206968
26 Trần Vũ Thảo Nguyên 21/08/2007 Nữ Traần Thành Trung 136/263 Lạch Tray - ĐG Kỹ sư  
27 Nguyễn Phương Nhi 17/12/2007 Nữ Nguyễn Thành Đô 37/193 Văn cao- Đlâm Nhân viên 0904222757
28 Nguyễn Yến Nhi 16/04/2007 Nữ Nguyễn Quyết Thắng 1/29/225 Ngô Gia Tự- Đlâm Tự do 0902030783
29 Phạm Tùng Sơn 10/09/2007 Nam Phạm Văn Năng 331A/193 Văn cao - Đlâm Lái xe 0972889829
30 Lê Thị Hồng Tâm 22/05/2007 Nữ Lê văn Tám 31/159 Lạch tray Kinh doanh 0936843962
31 Đồng Quang Thái 10/01/2007 Nam Đồng Quang Thuận 3/456 Lạch tray- ĐG Thủy thủ 0985130325
32 Mai Đức Thắng 20/10/2007 Nam Mai Duy Tùng 4/193 Văn cao- Đlâm Cán bộ 0912227935
33 Nguyễn Ngọc Phương Thảo 28/02/2007 Nữ Nguyễn Quốc Thịnh 43/38 An đà- Lạch tray Kinh doanh 0904253095
34 Nguyễn Phương Thảo 04/05/2007 Nữ Nguyễn Đức Hiền 19/213 Lạch tray- ĐQB Thủy thủ  
35 Vũ Minh Thông 15/09/2007 Nam Vũ Thị Hương 12/1/440 Dư Hàng Kênh- LC Nhân viên 0904522920
36 Phạm Mai Trang 09/04/2007 Nữ Phạm Minh Hoàn 16 Bình Triều 1- Đông hải 2 Bộ đội 0983099242
37 Phạm Trọng Tuấn 31/12/2007 Nam Phạm Văn Đồng 136C/263 Lạch tray- ĐG Công an 0912436255
38 Phạm Phương Uyên 08/01/2007 Nữ Phạm Trọng Hoàng 243 Lạch tray Tự do  
39 Lê Thị Hồng Vân 28/04/2007 Nữ Lê Văn Giang 27/35 Lạch Tray Bộ đội 0982089829
40 Nguyễn Hải Việt 07/07/2007 Nam Nguyễn Thành Công 4 D30 - ĐQB Giáo viên 0912969507
41 Đỗ Yến Vy 17/07/2007 Nữ Đỗ Anh 32 D5 - ĐQB Thủy thủ  
42 Trần Hoàng Thái Sơn 24/09/2007 Nam Hoàng Thị Van Nhà 15 khu Tập thể Hải Quan Kinh doanh 976014398
43 Nguyễn Thị Thu Phương 2/1/2007 Nữ Phạm Thị Hiền 20/50/263 Lạch Tray Kinh doanh 906056386