Trang chủ

Khối 2

Lớp 2B2 - Năm học 2014-2015
Ngày đăng 05/09/2014 | 12:00 | Lượt xem: 846

TT Họ và tên học sinh Ngày tháng
năm sinh
Nữ Nơi sinh Họ tên bố (mẹ) Địa chỉ hiện nay Nghề nghiệp Điện thoại
1 Nguyễn Vũ Thái An 21/11/2007 Nữ   Nguyễn Hồng Điệp 8/69 Kiều Sơn- Đằng Lâm- HAn Nhân viên 0.976345666
2 Vũ Thành An 23/02/2007 Nam   Vũ Văn Sừng 134 Trại Lẻ-Kênh Dương-L.Chân Giám đốc ,0977849139
3 Lê Minh Anh 21/08/2007 Nữ   Lê Đức Mười 9/83 Nguyễn Bình- Đồng Quốc Bình Nghệ sĩ ,0986929725
4 Lương Minh Anh 11/3/2007 Nữ   Lương Phú Năm 14 dãy 13 gian - Đồng Quốc Bình Kinh doanh ,01214127656
5 Lưu Thu Anh 12/7/2007 Nữ   Lưu Tuấn Dương 64 Văn Cao-Ngô Quyền- HP LĐTD ,0989211251
6 Nguyễn Ngọc Trang Anh 11/11/2007 Nữ   Nguyễn Quyết Chiến 15D11 Đồng Quốc Bình Kinh doanh ,0906778583
7 Nguyễn Nhật Quế Anh 11/12/2007 Nữ   Nguyễn Xuân Giang 2/133 Đình Đông-Đông Hải-L Chân QLSX ,0904834998
8 Đào Duy Đăng 15/11/2007 Nam   Đào Duy Dương 1/333 Văn Cao-Đằng Lâm -HAn Cảnh sát biển ,0913244253
9 Đỗ Thế Tiến Đức 30/12/2007 Nam   Đỗ Tuấn Anh 3 D46  Đồng Quốc Bình Giáo viên ,0962860689
10 Hoàng Nguyễn Trí Dũng 16/08/2007 Nam   Hoàng Duy Tân 6/46/132 An Đà - Đằng Giang - NQ QLNH KFC ,0984439068
11 Nguyễn Minh Dũng 14/10/2007 Nam   Nguyễn Ngọc Anh 10B lô E/193 Văn Cao  Nhân viên ,0904547089
12 Nguyễn Tiến Dũng 21/02/2007 Nam   Nguyễn Văn Trung 10 phụ 2/28/263Lạch Tray - NQ Công nhân ,0904730476
13 Lê Ngọc Bảo Hà 30/10/2007 Nữ   Lê Long Hưng 24 Đặng La Ma- Quán Nam Chuyên viên ,0904419926
14 Phạm Thái Hà 15/10/2007 Nam   Phạm Văn Thuần 21/139 Ngô Gia Tự -Đằng Lâm Giảng viên ,0916395939
15 Lâm Quang Hiếu 02/05//2007 Nam   Lâm Văn Hoài 46 Đào Nhuận-Trại Lẻ-Kênh Dương-LC Công nhân ,0995490917
16 Phạm Trọng Hùng 12/5/2007 Nam   Phạm Văn Nhường 45lô18 Lê Hồng Phong - Hải An Cán bộ ,0912924231
17 Phạm Quang Huy 14/12/2007 Nam   Phạm Hồng Hải 6/55/139 Ngô Gia Tự -Đằng Lâm Kinh tế viên BH ,0913011048
18 Vũ Khánh Huyền 12/1/2007 Nữ   Vũ Xuân Anh 345 Văn Cao - Đằng Lâm -  Hải An Kinh doanh ,0936310234
19 Tạ Gia Hưng 12/2/2007 Nam   Tạ Duy Hoàng 58 Mạc Quyết - Phú Hải- Anh Dũng- DKinh Nhân viên ,0903283886
20 Hoàng Minh Khang 12/5/2007 Nam   Hoàng Mạnh Chung 20B-17/38 Hào Khê- Kênh Dương -L Chân Công nhân ,0912498477
21 Nguyễn Trọng Khang 3/2/2007 Nam   Hoàng T Hương Huệ 4A/3 tổ 2 Khu An Khê- Đằng Lâm -Hái An Kế toán ,0982290704
22 Lương Thị Vân Khánh 6/2/2007 Nữ   Lương Văn Minh 17/32/263 Lạch Tray- Đ.Giang - Ngô Quyền Cán bộ ,0989389746
23 Đặng Chinh Kiên 6/1/2007 Nam   Đặng Chinh Hải 87A Kiều Sơn - Đằng Lâm - Hải An Giảng viên ,0982258136
24 Lại Phúc Lâm 20/02/2007 Nam   Lại Ngọc Anh 775A Thiên Lôi- Kênh Dương - Lê Chân Kinh doanh ,0904901019
25 Bùi Trần Phương Linh 26/12/2007 Nữ   Bùi Văn Trọng 2B/517 Ngô Gia Tự- ĐẰng Lâm Công an ,0902131099
26 Nguyễn Khánh Linh 17/11/2007 Nữ   Nguyễn Đức Thảo 1/21/29/139 Ngô Gia Tự - Đằng Lâm - HAn Bộ đội ,0904193199
27 Nguyễn Ngọc Linh 30/06/2007 Nữ   Nguyễn Quốc Thái 5A/75 Kiều Sơn- Đằng Lâm - Hải An Cán bộ ,01684540818
28 Nguyễn Phương Linh 12/4/2007 Nữ   Nguyễn Duy Đức 5/18/83 Nguyễn Bình- Đồng Quốc Bình-NQ Kĩ sư ,01236958083
29 Ngô Đức Minh 8/27/2007 Nam   Ngô Văn Chính K206 chung cư Cát Bi - Cát Bi - Hải An-HP Kĩ sư ,0982060686
30 Nguyễn Duy Quang Minh 8/2/2007 Nam   Nguyễn Duy Chiến 4/108 Nguyễn Văn Linh- Lê Chân- HP Sỹ quan ,0983136057
31 Nguyễn Ngọc Minh 20/10/2007 Nữ   Nguyễn Tuấn Anh 4/2/33 Kiều Sơn -Đằng Lâm- Hải An Kĩ sư ,0946231919
32 Trần Vũ Hoàng Minh 1/4/2007 Nam   Trần Vũ Hải 27/10/83 Đồng Quốc Bình - Ngô Quyền Cán bộ ,0963899239
33 Đào Ngọc Hà My 24/11/2007 Nữ   Nguyễn Thị Ngọc Hà 22 lô 3 Trại Lẻ Kênh Dương - Lê Chân Kinh doanh ,0936511539
34 Đặng Văn Nam 2/4/2007 Nam   Đặng Cao Cường 92 Đồng Thiện - Lê Chân - Hp  Bộ đội ,0985384199
35 Trịnh Minh Ngọc 10/9/2007 Nữ   Trịnh Hoàng Anh 45 Quán Nam- Kênh Dương - Lê Chân Kỹ sư ,01226387706
36 Vũ Thảo Nguyên 15/03/2007 Nữ   Vũ Văn Sâm 13D41 Đồng Quốc Bình-Ngô Quyền-HP Bộ đội ,0904755382
37 Phan Yến Nhi 23/10/2007 Nữ   Phan Văn Điềm 102 Văn Cao- Hải An- Ngô Quyền Bộ đội ,0916041437
38 Đỗ Minh Phương 8/7/2007 Nữ   Võ Thị Thắm 24/654 Ngô Gia Tự - Hải An- Hp Giáo viên ,0934213445
39 Hoàng Minh Quân 25/05/2007 Nam   Nghiêm Thị Loan 7/16/37 An Đà - Đằng Giang - NQ Giáo viên ,0912753394
40 Nguyễn Thị Minh Thanh 9/19/2007 Nữ   Nguyễn Quang Thắng 35D31 tập thể Đồng Quốc Bình - Hp Nhân viên ,0989644519
41 Đặng Hưng Thịnh 25/08/2007 Nam   Đặng Quang Hưng 60 Văn Cao - Ngô Quyền LĐTD ,0914466775
42 Bùi Minh Tiến 28/09/2007 Nam   Bùi Như Tuyên 2A/75 Kiều Sơn- Đằng Lâm - Hải An Công an ,0912386411
43 Vũ Ngọc Bảo Trâm 12/4/2007 Nữ   Trần Thị Thu 5/264 Hào Khê - Lê Chân - Hải Phòng Cán bộ ,0904335466
44 Hoàng Quỳnh Trang 10/092007 Nữ   Hoàng Xuân Hùng 74 lô 2 Quán Nam- Kênh Dương - Lê Chân LĐTD ,01682938658
45 Lương Thị Thùy Trang 22/04/2007 Nữ   Lương Văn Thành 25/17/139 Ngô Gia Tự- Đằng Lâm - Hải An Bác sĩ ,0904255425
46 Nguyễn Hà Trang 11/11/2007 Nữ   Nguyễn Văn Tuấn 96/263 Lạch Tray - Đằng Giang- Ngô Quyền Công An ,0902236578
47 Trần Minh Trí 10/10/2007 Nam   Trần Thanh Hà 4/69 Kiều Sơn - Đằng Lâm - Hải An- HP Nhân viên ,0904027183
48 Trung Đoàn Hương Xuân 12/8/2007 Nữ   Đoàn Thị Hồng Lương 1/51/53 Đồng Thiện- Vĩnh Niệm _HP Giáo viên ,01644181888