Trang chủ

Khối 1

Danh sách lớp 1A8, năm học 2012 - 2013
Ngày đăng 03/09/2012 | 12:00 | Lượt xem: 600

GV chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lệ Hằng
STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỌ TÊN BỐ (MẸ)
1 Nguyễn Ngọc Bình An 12/1/2006 Nguyễn Tuấn Linh
2 Bùi Ngọc  Anh    
3 Nguyễn Hà Trang Anh 13/8/2006 Nguyễn Thị Thu Tiệp
4 Nguyễn Quỳnh Anh 16/12/2006 Nguyễn Minh Đức
5 Nguyễn Thị Ngọc Anh 20/3/2006 Nguyễn Mạnh Hải
6 Nguyễn Nhật Bách 4/7/2006 Nguyễn Văn Hòa
7 Phạm Trọng Bách 15/12/2006 Phạm Văn Trọng 
8 Đoàn Thị Khánh Chi 9/5/2006 Nguyễn Thị Lệ Hằng
9 Lê Quỳnh Chi 30/10/2006 Lê Huy Vương
10 Đinh Phương Diệp 22/2/2006 Đinh Hữu Hưng
13 Võ Hồng  Duy 28/1/2006 Võ Mai Hồng
11 Bùi Hữu Anh Đức 23/2/2006 Bùi Hữu Luân
12 Phạm Hoài Đức 14/01/2006 Phạm Hoài Thanh
14 Nguyễn Ngân Giang 1/11/2006 Nguyễn Đức Quỳnh
15 Nghiêm Quang Hiếu 15/11/2006 Nghiêm Hải Sơn
16 Hoàng Mạnh Hùng 16/5/2006 Hoàng Tiến Dũng
17 Phạm Quang Hưng 22/5/2006 Phạm Quốc Hải
18 Bùi Mai Hương 26/6/2006 Bùi Duy Đô
19 Đoàn Nguyệt Hương 24/11/2006 Đoàn Hải Thạch
20 Lương Gia Huy 29/10/2006 Lương Duy Hoàng
21 Nguyễn Minh Huy 31/12/2006 Nguyễn Văn Duy
22 Lại Phương Linh 16/6/2006 Lại Duy Phương
23 Mai Khánh Linh 10/8/2006 Mai Tuấn Anh
24 Vũ Khánh Linh 15/4/2006 Nguyễn Thị Bích Dung
25 Lê Đặng Huyền Mai 8/1/2006 Lê Văn Hà
26 Phạm Trần Hoàng Mai 13/12/2006 Phạm Văn Tuấn
27 Phạm Phú Minh 24/4/2006 Phạm Duy Đạt
28 Vũ Ngọc Hà My 16/4/2005 Vũ Hữu Thành
29 Vũ Thị Huyền My 17/5/2006 Vũ Toàn Thịnh
30 Nguyễn Hải Nam 28/7/2006 Nguyễn Khánh Dư
31 Phạm Lê Hải Nam    
32 Phạm Trọng Nghĩa    
33 Đặng Quỳnh Phương 1/1/2006 Đặng Văn Khoa
34 Đoàn Anh Quân 7/11/2006 Đoàn Thanh Long
35 Tạ Sang Sang 10/8/2006 Tạ Đức Thịnh
36 Phạm Phương Thảo 9/1/2006 Phạm Ngọc Thanh
37 Vũ Phương Trang 12/10/2006 Vũ Hồng Phương
38 Nguyễn Ngọc Tú Uyên 24/6/2006 Nguyễn Đình Tuấn
39 Nguyễn Thị Hải Yến 27/9/2006 Nguyễn Hữu Hùng